Hjemmelsregister

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) (LOV-1979-05-18-18).


Ingen sentrale forskrifter er hjemlet i loven.

(Dette hjemmelsregisteret viser ikke evt. lokale forskrifter).