Hjemmelsregister documents2 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om tilskott til livssynssamfunn (LOV-1981-06-12-64).


§4

01.12.1988 nr. 996 Kulturdepartementet

Forskr. om tilskot til livssynssamfunn


§5

01.12.1988 nr. 996 Kulturdepartementet

Forskr. om tilskot til livssynssamfunn