Hjemmelsregister documents50 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) (LOV-1985-05-24-28).


22.06.2012 nr. 566 Finansdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2012:35, endr bokføringsloven mfl.


27.01.1989 nr. 63 Finansdepartementet

Ikrafttr. av endr. i lov om pengevesenet m.v.


§2

04.10.2013 nr. 1170 Finansdepartementet

Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer


29.03.2001 nr. 278 Finansdepartementet

Forskrift om pengepolitikken


§4

29.03.2001 nr. 278 Finansdepartementet

Forskrift om pengepolitikken


§6

07.08.2000 nr. 809 Finansdepartementet

Forskr. om habilitet for Norges Banks hovedstyre


21.06.1985 nr. 1180 Finansdepartementet

Deleg. etter sentralbankloven


§7

21.06.1985 nr. 1180 Finansdepartementet

Deleg. etter sentralbankloven


§11

23.01.2008 nr. 62 Finansdepartementet

Forskrift om politiattest, arbeid i Norges Bank


16.03.2007 nr. 273 Finansdepartementet

Deleg. til FIN etter sentralbankloven


§13

16.03.2011 nr. 294 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 50-øringen


08.08.1996 nr. 800 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 50-øre


16.08.1995 nr. 1202 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 10-krone


23.01.1992 nr. 65 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 10-øremynt


§14

16.03.2011 nr. 293 Finansdepartementet

Forskrift om erstatning for skadde penger


§15

05.04.2017 nr. 450 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler


16.03.2011 nr. 294 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 50-øringen


06.06.2001 nr. 675 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler


01.03.2000 nr. 254 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 500-kroneseddel


23.04.1999 nr. 628 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler


02.07.1997 nr. 896 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler


11.12.1996 nr. 1188 Finansdepartementet

Forskr om tilbaketrekking av betalingsmidler


08.08.1996 nr. 800 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 50-øre


16.08.1995 nr. 1202 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 10-krone


23.01.1992 nr. 65 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av 10-øremynt


24.05.1991 nr. 340 Finansdepartementet

Fors. om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.


27.06.1990 nr. 538 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler


§16

27.05.2011 nr. 560 Finansdepartementet

Deleg. til FIN etter sentralbankloven


25.03.1994 nr. 233 Finansdepartementet

Delegering av myndighet etter sentralbankloven


§17

15.12.2014 nr. 1835 Finansdepartementet

Fullmakter til Norges Bank, forvaltning av statsgjeld


02.10.2014 nr. 1828 Finansdepartementet

Mandat for forvaltningen av statsgjeld


21.06.1985 nr. 1180 Finansdepartementet

Deleg. etter sentralbankloven


§19

25.02.2009 nr. 240 Finansdepartementet

Forskrift om bankers adgang til lån i Norges Bank


§20

25.02.2009 nr. 240 Finansdepartementet

Forskrift om bankers adgang til lån i Norges Bank


§24

08.08.2001 nr. 914 Finansdepartementet

Forskrift om notering av valutakurser


19.08.1991 nr. 602 Finansdepartementet

Delegering etter sentralbankloven


22.12.1989 nr. 1274 Finansdepartementet

Delegering etter sentralbankloven


21.06.1985 nr. 1180 Finansdepartementet

Deleg. etter sentralbankloven


§25

21.06.1985 nr. 1180 Finansdepartementet

Deleg. etter sentralbankloven


§26

21.06.1985 nr. 1180 Finansdepartementet

Deleg. etter sentralbankloven


§27

30.11.2005 nr. 1351 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt


20.06.2003 nr. 730 Finansdepartementet

Deleg. til FIN etter sentralbanklov og finansvl


§28

20.06.2003 nr. 730 Finansdepartementet

Deleg. til FIN etter sentralbanklov og finansvl


§29

21.06.1985 nr. 1180 Finansdepartementet

Deleg. etter sentralbankloven


§30

01.01.2011 nr. 1 Finansdepartementet

Forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank


04.06.2010 nr. 784 Finansdepartementet

Deleg. til FIN etter sentralbankloven


§30a

01.01.2011 nr. 1 Finansdepartementet

Forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank


17.12.2009 nr. 1630 Finansdepartementet

Forskrift om internkontroll i Norges Bank


27.11.2009 nr. 1406 Finansdepartementet

Deleg. til FIN etter sentralbankloven § 30a


§31

30.11.2005 nr. 1351 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt