Hjemmelsregister documents49 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) (LOV-1989-06-02-27).


18.09.2015 nr. 1066 Helse- og omsorgsdepartementet

Ikrafts. av lov 2015:93, endr alkoholloven


22.09.1989 nr. 947 Helse- og omsorgsdepartementet

Forsk. om myndighetstildeling, alkoholloven m.m.


§1-2

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


12.12.2001 nr. 1406 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. myndighet etter alkoholordn. for Svalbard


11.12.2000 nr. 1543 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om alkoholordningen for Jan Mayen


05.04.2000 nr. 347 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om overskudd fra Nordpolet AS


11.12.1998 nr. 1300 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om alkoholordningen for Svalbard


§1-3

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§1-4c

08.06.2005 nr. 539 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om engrossalg mv. av alkohol


§1-5

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§1-7c

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§1-8

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§1-9

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§1-10

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§1-11

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§1-14

08.06.2005 nr. 539 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om engrossalg mv. av alkohol


08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§2-1

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§2-3

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§2-4

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§3-1

16.01.1996 nr. 24 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om nemnd for prøving av Vinmonpolet


30.11.1995 nr. 938 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om Vinmonopolets innkjøp


§3-8

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§3-9

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§4-6

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§4-7

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§5-2

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§5-3

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


22.11.1994 nr. 1057 Helse- og omsorgsdepartementet

Delegering etter alkohollovens § 5-3


§6-1

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§6-2

08.06.2005 nr. 539 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om engrossalg mv. av alkohol


§6-3

08.06.2005 nr. 539 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om engrossalg mv. av alkohol


§6-6

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


08.06.2005 nr. 539 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om engrossalg mv. av alkohol


§6-7

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§6-8

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§6-9

08.06.2005 nr. 539 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om engrossalg mv. av alkohol


§6-10

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§7-1

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§8-4

08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§8-5

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§8-13

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§9-1

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften


§9-2

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


08.06.2005 nr. 538 Helse- og omsorgsdepartementet

Alkoholforskriften