Hjemmelsregister documents25 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om ekteskap [ekteskapsloven] (LOV-1991-07-04-47).


04.03.2016 nr. 217 Barne- og likestillingsdepartementet

Ikrafts. av lov 2015:85, om Haagkonvensjonen 1996 m.m.


10.08.2007 nr. 957 Barne- og likestillingsdepartementet

Overføring av forvaltningen av ekteskapsloven


§1

01.04.2002 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering til BUFA etter ekteskapsloven


§2

01.04.2002 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering til BUFA etter ekteskapsloven


§3

01.04.2002 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering til BUFA etter ekteskapsloven


§7

05.11.1992 nr. 979 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om prøving av ekteskapsvilkår


§8

27.03.1992 nr. 292 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering av myndighet til fylkesmennene


§12

30.09.2004 nr. 1313 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. til Bufdir etter ekteskapsloven


27.09.2004 nr. 1296 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om vigselsrett i livssynssamfunn


11.10.2002 nr. 1097 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. av myndighet til BFD


01.04.2002 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering til BUFA etter ekteskapsloven


08.05.1952 nr. 6 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om vigsel, Evangelical Lutheran Church


§15

19.01.1996 nr. 4263 Barne- og likestillingsdepartementet

Vedtak om borgerlig vigselsformular


§16

11.12.2015 nr. 1667 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering av myndighet til BUFDIR etter ekteskapsloven og brudvigjingslova


§17

10.09.2004 nr. 1254 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. til BFD etter ekteskapsloven


20.11.1992 nr. 854 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om registrering og melding av vigsel


§18a

11.12.2015 nr. 1667 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering av myndighet til BUFDIR etter ekteskapsloven og brudvigjingslova


§20

01.04.2002 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering til BUFA etter ekteskapsloven


§21

01.04.2002 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering til BUFA etter ekteskapsloven


§22

01.04.2002 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering til BUFA etter ekteskapsloven


§26

18.12.2006 nr. 1478 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskr om mekling etter ekteskapsl. og barnel.


§29

18.11.1992 nr. 981 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om saksbehandling ved separasjon m.v.


§55

27.06.1980 nr. 7 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om flytting av ektepaktregisteret


§70

13.02.2007 nr. 164 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om rentesats etter el. og sl.


18.12.1992 nr. 1077 Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering etter ekteskapsloven § 70