Hjemmelsregister documents33 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om barneverntjenester (barnevernloven) (LOV-1992-07-17-100).


04.03.2016 nr. 217 Barne- og likestillingsdepartementet

Ikrafts. av lov 2015:85, om Haagkonvensjonen 1996 m.m.


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


04.06.2010 nr. 769 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 2010:18


09.10.2009 nr. 1262 Barne- og likestillingsdepartementet

Overgangsbestemmelser til lov 2009:16, endr bvl


30.11.2007 nr. 1349 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskr. om overgangsbestemmelser til lov 2006:65


§1-2

21.12.2001 nr. 1552 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. om barnevern på Svalbard


01.09.1995 nr. 772 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om barnevern på Svalbard


§2-1

14.12.2005 nr. 1584 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om internkontroll etter barnevernloven


§2-3

11.12.2003 nr. 1564 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner


§2-4

20.05.2016 nr. 508 Barne- og likestillingsdepartementet

Utvidelse av forsøk akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand


§2-5

25.01.2013 nr. 73 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. til BLD etter barnevernloven


24.09.2009 nr. 1210 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon


§4-1

01.06.2014 nr. 697 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om medvirkning og tillitsperson


§4-20

21.12.2005 nr. 1613 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om overgangsbest. til barnevernloven


§4-20a

04.06.2010 nr. 769 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 2010:18


§4-21

26.06.2009 nr. 875 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser, barnevernloven


§4-22

18.12.2003 nr. 1659 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om fosterhjem


§5-7

11.12.2003 nr. 1564 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner


§5-8

25.11.2010 nr. 1479 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift for sentre for foreldre og barn


27.10.2003 nr. 1283 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om godkjenning av institusjoner


§5-9

15.11.2011 nr. 1103 Barne- og likestillingsdepartementet

Rettighetsforskriften


§5-9a

25.11.2010 nr. 1479 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift for sentre for foreldre og barn


§5-10

07.12.2015 nr. 1412 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. av myndighet etter forskrift om internkontroll i inst.


25.11.2010 nr. 1479 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift for sentre for foreldre og barn


10.06.2008 nr. 580 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om internkontroll i institusjoner


§6-4a

15.05.2006 nr. 524 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre


§6-7

05.10.2012 nr. 955 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. til fylkesmannen om fritak fra taushetsplikt


§6-9

16.12.1992 nr. 1243 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om mulkt etter barnevernloven


§6-10

15.10.1999 nr. 1090 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om politiattest i barnevernet


§7-9

18.02.2013 nr. 203 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker


§9-2

23.06.2006 nr. 723 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om oppfostringsbidrag


§9-3

21.12.1992 nr. 1246 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om egenbetaling til oppholdsutgifter


§9-5

26.11.2003 nr. 1397 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om refusjon for opphold i institusjon