Hjemmelsregister documents25 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (LOV-1992-09-25-107).


08.06.2012 nr. 499 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overgangsregler til endr i offanskl. m.m.


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


18.12.1992 nr. 1079 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Delegering etter kommuneloven m.m.


27.11.1992 nr. 865 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Overgangsbestemmelser til kommuneloven


§12

03.01.2003 nr. 8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg


§24

22.04.1997 nr. 374 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om pensjon for kommuneansatte


§30

13.01.1993 nr. 4035 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om fjernmøter og saksbehandling


§43

22.04.1997 nr. 375 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om pensjon for folkevalgte


§46

24.08.2006 nr. 1033 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om budsjett mv., kommunale foretak


15.12.2000 nr. 1423 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om årsbudsjett


01.03.1990 nr. 715 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om komm. budsjett og regnskap


§48

24.08.2006 nr. 1033 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om budsjett mv., kommunale foretak


15.12.2000 nr. 1424 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om årsregnskap og årsberetning


§49

21.10.2003 nr. 1445 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om rapportering, kommunale foretak


15.12.2000 nr. 1425 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om kommunal rapportering


§49a

27.10.2005 nr. 1255 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om KOR


§51

02.02.2001 nr. 144 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskr kommunale og fylkeskommunale garantier


§52

09.06.2009 nr. 635 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning


§59

13.01.1993 nr. 4041 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om tidsfrist for lovlighetskontroll


§75

24.08.2006 nr. 1033 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om budsjett mv., kommunale foretak


§77

15.06.2004 nr. 905 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk.


§78

15.06.2004 nr. 904 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskomm.


§79

15.06.2004 nr. 904 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskomm.


§80a

20.06.2014 nr. 850 Arbeids- og sosialdepartementet

Representasjonsforskriften


20.11.2009 nr. 1386 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Overføring av myndighet til BLD etter kommuneloven