Hjemmelsregister documents5 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om pristiltak (LOV-1993-06-11-66).


§1

30.09.2010 nr. 1307 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om makspriser for drosjebilkjøring


08.06.2001 nr. 570 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om tomtefeste m.m.


17.12.1993 nr. 1314 Nærings- og fiskeridepartementet

Delegering av myndighet etter konkurranseloven


12.11.1993 nr. 1023 Nærings- og fiskeridepartementet

Ikrafttr. av pristiltaksloven


§3

12.11.1993 nr. 1023 Nærings- og fiskeridepartementet

Ikrafttr. av pristiltaksloven