Hjemmelsregister documents76 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] (LOV-1994-08-05-55).


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


27.07.1956 nr. 2 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om hygiene ombord i fartøyer


§1-2

22.06.2015 nr. 747 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen


29.04.2010 nr. 634 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Innretningsforskriften


29.04.2010 nr. 613 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Aktivitetsforskriften


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


02.10.2009 nr. 1229 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


§1-3

01.01.1995 nr. 100 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer


§2-3

13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


17.06.2005 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet

NOIS-registerforskriften


04.02.2005 nr. 80 Helse- og omsorgsdepartementet

Blodforskriften


14.11.2003 nr. 1353 Helse- og omsorgsdepartementet

Resistensregisterforskriften


20.06.2003 nr. 740 Helse- og omsorgsdepartementet

MSIS-forskriften


20.06.2003 nr. 739 Helse- og omsorgsdepartementet

SYSVAK-registerforskriften


§3-1

13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


§3-2

13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


05.07.1996 nr. 700 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om antibiotikaresistente bakterier


§3-7

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


17.06.2005 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet

NOIS-registerforskriften


14.11.2003 nr. 1353 Helse- og omsorgsdepartementet

Resistensregisterforskriften


22.12.1998 nr. 1432 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om undersøkelser for smittsom sykdom


§3-8

02.10.2009 nr. 1229 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram


20.06.2003 nr. 739 Helse- og omsorgsdepartementet

SYSVAK-registerforskriften


03.04.2003 nr. 450 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj.


§3-9

13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


05.07.1996 nr. 700 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om antibiotikaresistente bakterier


§4-1

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


21.12.2000 nr. 1406 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om skadedyrbekjempelse


06.05.1998 nr. 581 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskr. hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.


12.09.1996 nr. 903 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittefarlig materiale


§4-2

13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


05.07.1996 nr. 700 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om antibiotikaresistente bakterier


§4-3

21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


§4-4

07.12.2015 nr. 1430 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om håndtering av humane celler og vev


07.12.2015 nr. 1401 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om humane organer til transplantasjon


18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


11.10.2005 nr. 1196 Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittefarlig helseavfall


12.09.1996 nr. 903 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittefarlig materiale


§4-6

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


03.04.1998 nr. 327 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om transport mv av lik


§4-7

11.10.2005 nr. 1196 Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittefarlig helseavfall


17.06.2005 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet

NOIS-registerforskriften


17.06.2005 nr. 610 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittevern i helsetjenesten


§4-10

21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


21.12.2000 nr. 1406 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om skadedyrbekjempelse


§5-3

18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


§6-2

27.06.2016 nr. 819 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av utgifter hos lege


13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


19.12.2007 nr. 1761 Helse- og omsorgsdepartementet

Poliklinikkforskriften


28.06.2007 nr. 814 Helse- og omsorgsdepartementet

Blåreseptforskriften


27.06.2003 nr. 959 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.


§7-2

13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


§7-9

21.12.2000 nr. 1406 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om skadedyrbekjempelse


§7-11

28.06.2012 nr. 692 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om oversikt over folkehelsen


02.10.2009 nr. 1229 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram


13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


17.06.2005 nr. 610 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittevern i helsetjenesten


21.12.2000 nr. 1406 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om skadedyrbekjempelse


05.07.1996 nr. 700 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om antibiotikaresistente bakterier


§8-4

07.12.2015 nr. 1430 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om håndtering av humane celler og vev


29.04.2010 nr. 634 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Innretningsforskriften


29.04.2010 nr. 613 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Aktivitetsforskriften


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


13.02.2009 nr. 205 Helse- og omsorgsdepartementet

Tuberkuloseforskriften


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


11.10.2005 nr. 1196 Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittefarlig helseavfall


04.02.2005 nr. 80 Helse- og omsorgsdepartementet

Blodforskriften