Hjemmelsregister documents60 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) (LOV-1996-06-07-31).


§2

15.04.2015 nr. 1442 Kulturdepartementet

Forskrift om ordning for døvemenigheter m.m.


14.04.2015 nr. 1441 Kulturdepartementet

Forskrift om ordning for Saemien Åålmege


13.12.2013 nr. 1453 Kulturdepartementet

Delegering til Kirkemøtet om kategorialmenigheter


11.12.2008 nr. 1317 Kulturdepartementet

Forskrift om ordning for sørsamisk menighet


15.05.2008 nr. 461 Kulturdepartementet

Deleg. til KKD etter kirkeloven


02.09.2004 nr. 1235 Kulturdepartementet

Vedtak om endring av navnet på Agder bispedømme


16.02.2001 nr. 195 Kulturdepartementet

Forskrift om døvekirkelige organer


19.11.1999 nr. 1632 Kulturdepartementet

Deleg. til Kirkerådet - døvemenigheter og -prester


17.04.1998 nr. 338 Kulturdepartementet

Forskrift om døvemenigheter og døveprester


19.07.1996 nr. 4684 Kulturdepartementet

Deleg. av myndighet til Bispedømmerådet


07.06.1996 nr. 528 Kulturdepartementet

Delegering til KUF etter kirkeloven


§3

12.04.2016 nr. 1205 Kulturdepartementet

Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke


04.01.2006 nr. 6 Kulturdepartementet

Forskrift om inn- og utmelding av Kirken


§6

08.04.2014 nr. 1369 Kulturdepartementet

Regler for valg av menighetsråd


§8

15.11.1996 nr. 1452 Kulturdepartementet

Regler om menighetsrådets virksomhet mv


§9

25.09.2003 nr. 1215 Kulturdepartementet

Forskrift om økonomiforvaltningen i kirken


§10

15.11.1996 nr. 1453 Kulturdepartementet

Regler om menighetsmøtets virksomhet mv


§12

15.11.1996 nr. 1449 Kulturdepartementet

Regler for valg av kirkelig fellesråd


§13

15.11.1996 nr. 1452 Kulturdepartementet

Regler om menighetsrådets virksomhet mv


§14

25.09.2003 nr. 1215 Kulturdepartementet

Forskrift om økonomiforvaltningen i kirken


§20

14.04.2015 nr. 1440 Kulturdepartementet

Regler for bruk av kirkene


14.09.2001 nr. 1081 Kulturdepartementet

Deleg. av myndighet til KUF etter Grunn- og kirkelov


§22

15.11.1996 nr. 1450 Kulturdepartementet

Regler om prostiråd og dets virksomhet


§23

08.04.2014 nr. 1370 Kulturdepartementet

Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet


19.03.1999 nr. 244 Kulturdepartementet

Delegering av myndighet til bispedømmerådet


15.11.1996 nr. 1454 Kulturdepartementet

Regler om bispedømmerådets virksomhet


§24

03.06.2005 nr. 712 Kulturdepartementet

Forskrift om autorisasjon av diakoner (EØS)


03.06.2005 nr. 711 Kulturdepartementet

Forskrift om autorisasjon av kateketer (EØS)


03.06.2005 nr. 710 Kulturdepartementet

Forskrift om autorisasjon av kantorer (EØS)


20.11.2004 nr. 1896 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for kantorer


20.11.2004 nr. 1895 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for diakoner


20.11.2004 nr. 1894 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for kateketer


15.11.1996 nr. 1457 Kulturdepartementet

Kateketens og diakonens gudstjenestefunksjon


11.11.1988 nr. 4150 Kulturdepartementet

Regler for bruk av liturgiske klær


§25

04.10.2016 nr. 1167 Kulturdepartementet

Forskrift om pensjonsutgifter for Den norske kyrkja


26.09.2013 nr. 1779 Kulturdepartementet

Delegasjonsreglement for Kirkerådet


17.04.2012 nr. 722 Kulturdepartementet

Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper


17.11.1999 nr. 1578 Kulturdepartementet

Deleg. av fullmakt til Kirkerådets direktør


14.11.1997 nr. 4862 Kulturdepartementet

Regler for valg av Kirkeråd


14.11.1997 nr. 1541 Kulturdepartementet

Regler for Kirkerådets virksomhet


§26

12.04.2016 nr. 1816 Kulturdepartementet

Reglement for Bispemøtets behandling av læreklager


11.04.2016 nr. 1811 Kulturdepartementet

Reglement for Bispemøtet


§27

11.04.2016 nr. 1765 Kulturdepartementet

Regler for Den norske kirkes klagenemnd


§31

11.04.2016 nr. 1810 Kulturdepartementet

Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i DNK


11.04.2016 nr. 1809 Kulturdepartementet

Forskrift om autorisasjon av prester iht. EØS-avtalen


11.04.2016 nr. 1815 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for proster


11.04.2016 nr. 1814 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for menighetsprester


11.04.2016 nr. 1813 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for fengselsprester


11.04.2016 nr. 1812 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for biskoper


20.09.2005 nr. 1090 Kulturdepartementet

Forskr om eksamen, praktisk-teologisk seminar


26.06.1998 nr. 607 Kulturdepartementet

Forskrift om Det praktisk-teologiske seminar


§33

01.06.2007 nr. 570 Kulturdepartementet

Forskr. om refusjon av utgifter til prestebolig


§34

08.06.2012 nr. 505 Kulturdepartementet

Deleg. til FAD etter kirkeloven


19.11.1999 nr. 1585 Kulturdepartementet

Regler om klageordning ved prestetilsetting


20.11.1997 nr. 1177 Kulturdepartementet

Delegering av myndighet til KKD


06.06.1997 nr. 1054 Kulturdepartementet

Regler om nominasjon ved utnevning av biskop


06.06.1997 nr. 1540 Kulturdepartementet

Delegering til til KUF etter kirkeloven


§37

19.07.1996 nr. 4684 Kulturdepartementet

Deleg. av myndighet til Bispedømmerådet


§40

25.02.2000 nr. 298 Kulturdepartementet

Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister


07.06.1996 nr. 528 Kulturdepartementet

Delegering til KUF etter kirkeloven