Hjemmelsregister documents6 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om Opplysningsvesenets fond (LOV-1996-06-07-33).


§4

15.12.2000 nr. 1266 Kulturdepartementet

Vedtekter for forvaltning av Opplysningsvesenet


12.10.1999 nr. 4991 Kulturdepartementet

Instruks for forvaltning av Opplysningsvesenets fond


07.06.1996 nr. 531 Kulturdepartementet

Delegering til KUF, Opplysningsvesenets fond


§6

18.11.2000 nr. 1691 Kulturdepartementet

Retningslinjer for tilskudd fra Opplysningsvesenet


13.08.1997 nr. 1546 Kulturdepartementet

Deleg. til Kirkemøtet etter Opplysningsfondslov


07.06.1996 nr. 531 Kulturdepartementet

Delegering til KUF, Opplysningsvesenets fond