Hjemmelsregister documents283 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om folketrygd (folketrygdloven) (LOV-1997-02-28-19).


16.06.2017 nr. 778 Forsvarsdepartementet

Ikrafts. av lov 2016:77, forsvarsloven


16.06.2017 nr. 777 Helse- og omsorgsdepartementet

Delt ikrafts. av lov 2017:55, endr. i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)


16.06.2017 nr. 776 Arbeids- og sosialdepartementet

Delt ikrafts. av lov 2017:44, endr. i folketrygdloven og kontantstøtteloven


09.06.2017 nr. 718 Finansdepartementet

Delt ikrafts. av lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven)


22.05.2017 nr. 619 Barne- og likestillingsdepartementet

Delt ikrafts. av lov 2017:27, endr i folketrygdlova og krisesenterlova


17.12.2016 nr. 1669 Finansdepartementet

Vedtak om avgifter til folketrygden, 2017


26.05.2016 nr. 529 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om økt beregningsgrunnlag for uføretrygdede


02.07.2015 nr. 869 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om overgangsregler ftrl. kap. 15, 16 og 17


03.07.2014 nr. 947 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


15.09.2009 nr. 1194 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for stønadsmottakere


20.12.2002 nr. 1796 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskr. om overgangsregler for dagpenger


19.06.1997 nr. 619 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler etter folketrygdloven m.v.


06.05.1997 nr. 434 Helse- og omsorgsdepartementet

Endr. forskr om disponering av kontantytelse mm


§1-3

12.02.2015 nr. 130 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om beregning av uføretrygd etter EØS-avtalen


22.06.2012 nr. 585 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene


10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


18.08.2008 nr. 942 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om AA-registeret


16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


23.12.1993 nr. 1251 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om pensjonsberegning, EØS


§1-4

02.06.2017 nr. 679 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp m.m. fra 1. mai 2017


06.05.2011 nr. 465 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om beregning av lønnsveksten


§2-13

15.04.1997 nr. 314 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskr. om unntak fra medlemskap i folketrygden


§2-16

14.05.2008 nr. 460 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om trygdedekning for asylsøker m.m.


§2-17

22.06.2012 nr. 603 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om medlemskap i trygden, fengselsopphold mv.


§3-3

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§3-15

13.02.2017 nr. 179 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt


19.12.1997 nr. 1421 Finansdepartementet

Forskr om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt mv


18.12.1997 nr. 1408 Finansdepartementet

Forskrift om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt mv


18.11.1997 nr. 1168 Finansdepartementet

Delegering av myndighet etter folketrygdloven


11.03.1997 nr. 202 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om pensjonsgivende inntekt året før


§3-16

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


11.03.1997 nr. 204 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om omsorgspoeng - voksne


11.03.1997 nr. 203 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om omsorgspoeng - barn


§3-19

26.11.2014 nr. 1465 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om godskriving av pensjonspoeng, AFP


§3-26

11.03.1997 nr. 205 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om reduksjon av ektefelletillegg mv.


§3-30

11.03.1997 nr. 210 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om yrkesskadetrygd for frilansere mm


11.03.1997 nr. 209 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tilleggspensjon ved yrkesskade


11.03.1997 nr. 208 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskr. om beregning av ytelser ved yrkesskade


§4-2

16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-3

27.02.2017 nr. 230 Arbeids- og sosialdepartementet

Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet


16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-4

02.06.2017 nr. 679 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp m.m. fra 1. mai 2017


25.05.2012 nr. 461 Arbeids- og sosialdepartementet

Kunngj. av virkningstidspunkt, dagpengeminsteinntekt


16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-5

16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-6

16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-7

16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-12

16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-18

01.06.2011 nr. 565 Nærings- og fiskeridepartementet

A-trygdforskriften


16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§4-26

16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§5-3

25.06.2015 nr. 793 Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientreiseforskriften


22.11.2010 nr. 1466 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til helsetjenester i EØS


19.12.2007 nr. 1761 Helse- og omsorgsdepartementet

Poliklinikkforskriften


19.12.2002 nr. 1789 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om egenandelstak 2


18.04.1997 nr. 334 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om egenandelstak 1


§5-4

27.06.2016 nr. 819 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av utgifter hos lege


19.12.2005 nr. 1653 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om veiledet tjeneste for allmennleger


18.06.1998 nr. 590 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om trygderefusjon for leger m.v.


§5-5

27.06.2003 nr. 959 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.


§5-6

16.12.2014 nr. 1702 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling


§5-6a

16.12.2014 nr. 1702 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling


§5-7

24.06.2016 nr. 796 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av behandling hos psykolog


18.06.1998 nr. 590 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om trygderefusjon for leger m.v.


§5-8

14.06.2017 nr. 742 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


22.06.2016 nr. 770 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


18.06.1998 nr. 590 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om trygderefusjon for leger m.v.


§5-9

21.12.2005 nr. 1656 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskr om utgifter for kiropraktorbehandling


§5-10

18.04.1997 nr. 329 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av logopedutgifter


§5-10a

28.06.2001 nr. 795 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til behandling hos ortoptist


§5-12

26.06.2012 nr. 656 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om utgifter til jordmorhjelp


§5-14

18.12.2009 nr. 1839 Helse- og omsorgsdepartementet

Legemiddelforskriften


28.06.2007 nr. 814 Helse- og omsorgsdepartementet

Blåreseptforskriften


§5-21

14.06.2017 nr. 743 Helse- og omsorgsdepartementet

Endr. i forskrift om fastlønnstilskudd, fysioterapitjenesten


25.05.2001 nr. 542 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om fastlønnstilskudd, fysioterapi


§5-22

22.11.2010 nr. 1466 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til helsetjenester i EØS


18.04.1997 nr. 332 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om bidrag til visse helsetjenester


§5-24

08.06.2007 nr. 587 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om unntak fra avskjæringsforskriften


30.04.1997 nr. 391 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utvidet helsetjeneste i utlandet


30.04.1997 nr. 390 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om helseutgifter i utlandet


15.04.1997 nr. 316 Arbeids- og sosialdepartementet

Avskjæringsforskriften


§5-24a

22.11.2010 nr. 1466 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til helsetjenester i EØS


§5-25

14.06.2017 nr. 742 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


27.06.2016 nr. 819 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av utgifter hos lege


22.06.2016 nr. 770 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


16.12.2014 nr. 1702 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling


§7-2

12.12.2002 nr. 1492 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om behovsprøvet gravferdsstønad


§7-3

11.03.1997 nr. 216 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utgifter til båretransport


§7-4

12.12.2002 nr. 1493 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskr om stønad til gravferd og båretransport


§8-7

07.12.2012 nr. 1147 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om opplæring i sykmeldingsarbeid for leger


21.12.2005 nr. 1668 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om unntak fra legeerklæringsvilkåret


§8-7a

19.12.2003 nr. 1671 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tilretteleggingstilskudd


§8-21

25.03.1997 nr. 260 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sykepengeforsikring, småbedrifter


§8-36

25.03.1997 nr. 261 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sykepengeforsikring, næringsdr.


§8-39

25.03.1997 nr. 262 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sykepengeforsikring, frilansere


§9-6

25.03.1997 nr. 263 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utvidede omsorgspenger


§10-6

25.06.2014 nr. 865 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år


15.04.1997 nr. 321 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde


§10-7

25.06.2014 nr. 865 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år


07.03.2003 nr. 290 Arbeids- og sosialdepartementet

Bilstønadsforskriften


18.04.1997 nr. 337 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til høreapparat mm


18.04.1997 nr. 336 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om dekning av proteser


15.04.1997 nr. 321 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde


15.04.1997 nr. 320 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tolkehjelp for hørselshemmede


15.04.1997 nr. 319 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om lese- og sekretærhjelp, blinde


15.04.1997 nr. 318 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv


§10-8

15.04.1997 nr. 321 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde


§11-2

10.02.2010 nr. 153 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tilleggsstønader etter ftrl. kap. 11


10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-9

10.02.2010 nr. 153 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tilleggsstønader etter ftrl. kap. 11


10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-10

10.02.2010 nr. 153 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tilleggsstønader etter ftrl. kap. 11


10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-11

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-12

02.07.2015 nr. 867 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggsstønadsforskriften


10.02.2010 nr. 153 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tilleggsstønader etter ftrl. kap. 11


§11-13

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-14

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-15

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-16

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-18

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-19

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-23

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-24

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§11-25

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


§12-9

05.12.2014 nr. 1602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden


§12-11

05.12.2014 nr. 1602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden


§12-14

05.12.2014 nr. 1602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden


§12-15

05.12.2014 nr. 1602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden


§12-16

05.12.2014 nr. 1602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden


§12-17

05.12.2014 nr. 1602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden


§12-19

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


31.10.2014 nr. 1376 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon


31.10.2014 nr. 1375 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utbetaling av uredusert ytelse


§12-20

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


§13-4

11.03.1997 nr. 220 Arbeids- og sosialdepartementet

Yrkessykdomsforskriften


11.03.1997 nr. 219 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sykdommer og forgiftninger


§13-10

25.03.1997 nr. 267 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd


§13-13

11.03.1997 nr. 210 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om yrkesskadetrygd for frilansere mm


§13-17

21.04.1997 nr. 373 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om menerstatning ved yrkesskade


§15-2

21.11.2015 nr. 1341 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til enslig mor eller far


§15-4

21.11.2015 nr. 1341 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til enslig mor eller far


§15-6

21.11.2015 nr. 1341 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til enslig mor eller far


20.12.2012 nr. 1379 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om overgangsordninger til ftrl. § 15-6


§15-8

21.11.2015 nr. 1341 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til enslig mor eller far


§15-11

21.11.2015 nr. 1341 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til enslig mor eller far


02.07.2015 nr. 867 Arbeids- og sosialdepartementet

Tilleggsstønadsforskriften


§16-11

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


31.10.2014 nr. 1376 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon


31.10.2014 nr. 1375 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utbetaling av uredusert ytelse


§16-12

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


§17-13

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


31.10.2014 nr. 1376 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon


31.10.2014 nr. 1375 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utbetaling av uredusert ytelse


§17-14

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


§18-8

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


31.10.2014 nr. 1376 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon


31.10.2014 nr. 1375 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utbetaling av uredusert ytelse


§18-9

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


§19-7

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§19-8

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§19-9a

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§19-13

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§19-14

02.06.2017 nr. 679 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp m.m. fra 1. mai 2017


06.05.2011 nr. 465 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om beregning av lønnsveksten


22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§19-16

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§19-21

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


31.10.2014 nr. 1376 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon


31.10.2014 nr. 1375 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utbetaling av uredusert ytelse


§19-22

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


§20-6

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-7

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-7a

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-8

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-13

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-17

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-18

02.06.2017 nr. 679 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp m.m. fra 1. mai 2017


06.05.2011 nr. 465 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om beregning av lønnsveksten


22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-20

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-21

22.12.2009 nr. 1810 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om alderspensjon i folketrygden


§20-22

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


31.10.2014 nr. 1376 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon


31.10.2014 nr. 1375 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utbetaling av uredusert ytelse


§20-23

31.10.2014 nr. 1377 Arbeids- og sosialdepartementet

Overgangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.


§21-4

07.12.2009 nr. 1480 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om elektronisk kommunikasjon til NAV


02.10.2009 nr. 1285 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten


§21-4b

11.03.2009 nr. 294 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utveksling av opplysninger


§21-10

05.12.2014 nr. 1602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden


10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§21-12

22.11.2010 nr. 1466 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til helsetjenester i EØS


30.06.2006 nr. 743 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om direkte anke til Trygderetten


15.04.1997 nr. 324 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om unntak fra anke til Trygderetten


§21-13

25.03.1997 nr. 268 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tvister i arbeidsgiverperioden


§21-15

01.06.2011 nr. 565 Nærings- og fiskeridepartementet

A-trygdforskriften


§21-17

25.03.1997 nr. 268 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tvister i arbeidsgiverperioden


§22-2

14.06.2017 nr. 742 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


27.06.2016 nr. 819 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av utgifter hos lege


24.06.2016 nr. 796 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av behandling hos psykolog


22.06.2016 nr. 770 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


16.12.2014 nr. 1702 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling


26.06.2012 nr. 656 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om utgifter til jordmorhjelp


07.12.2009 nr. 1746 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om unntak fra pålegg om el. innsending


15.10.2009 nr. 1287 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om elektronisk kommunikasjon (HELFO)


21.12.2005 nr. 1656 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskr om utgifter for kiropraktorbehandling


27.06.2003 nr. 959 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.


28.06.2001 nr. 795 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til behandling hos ortoptist


18.04.1997 nr. 336 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om dekning av proteser


18.04.1997 nr. 329 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dekning av logopedutgifter


15.04.1997 nr. 320 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tolkehjelp for hørselshemmede


§22-4

14.02.2014 nr. 137 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden


§22-9

11.03.1997 nr. 226 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fradrag i overgangsstønad


§22-10

10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


16.09.1998 nr. 890 Arbeids- og sosialdepartementet

Dagpengeforskriften


§22-13

18.12.2009 nr. 1690 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om utlevering av frikort og refusjon mv


§22-17

14.12.2009 nr. 1513 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om rentesats ved etterbetaling


§22-18

23.04.1999 nr. 534 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utbetalingsmåten av ytelser


§23-2

20.12.2016 nr. 1786 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om folketrygdavgift 2017, USA og Canada


20.12.2016 nr. 1785 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgifter til folketrygden for misjonærer mv. i 2017


20.12.2016 nr. 1784 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgiftssatser folketrygden 2017


30.06.2014 nr. 887 Finansdepartementet

Deleg. til SKD etter folketrygdloven


22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


22.12.1997 nr. 1432 Finansdepartementet

Forskrift om folketrygdavgift, Jan Mayen


02.12.1997 nr. 1385 Finansdepartementet

Forskrift om beregning av a-avgift mv


19.11.1997 nr. 1173 Finansdepartementet

Forskrift om avgrensning av arbeidsgiveravgift


18.11.1997 nr. 1168 Finansdepartementet

Delegering av myndighet etter folketrygdloven


§23-2a

17.12.2016 nr. 1670 Finansdepartementet

Vedtak om finansskatt på lønn, 2017


§23-3

20.12.2016 nr. 1786 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om folketrygdavgift 2017, USA og Canada


20.12.2016 nr. 1785 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgifter til folketrygden for misjonærer mv. i 2017


20.12.2016 nr. 1784 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgiftssatser folketrygden 2017


§23-4

20.12.2016 nr. 1786 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om folketrygdavgift 2017, USA og Canada


20.12.2016 nr. 1785 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgifter til folketrygden for misjonærer mv. i 2017


20.12.2016 nr. 1784 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgiftssatser folketrygden 2017


§23-5

17.12.2016 nr. 1672 Finansdepartementet

Vedtak om produktavgift, 2017


11.12.1998 nr. 1390 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om produktavgift til folketrygden


§23-6

25.03.1997 nr. 267 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd


25.03.1997 nr. 262 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sykepengeforsikring, frilansere


25.03.1997 nr. 261 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sykepengeforsikring, næringsdr.


25.03.1997 nr. 260 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sykepengeforsikring, småbedrifter


11.03.1997 nr. 210 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om yrkesskadetrygd for frilansere mm


§23-7

05.12.2003 nr. 1426 Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak om premietillegg til folketrygden, 2004


§23-8

25.03.1997 nr. 270 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om trygderefusjon ved yrkesskade


§23-11

21.06.2002 nr. 581 Finansdepartementet

Deleg. til FIN - Folketrygdfondet


§24-1

13.02.2017 nr. 179 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt


30.10.2015 nr. 1247 Finansdepartementet

Endr. i forskrift om fastsettelse av inntekt og trygdeavgift


29.04.2013 nr. 422 Finansdepartementet

Forskrift om fastsettelse av inntekt


19.10.2007 nr. 1265 Finansdepartementet

Deleg. til Skattedir. etter folketrygdloven


§24-4

08.07.2009 nr. 993 Finansdepartementet

Deleg. til skattekontoret etter flere lover


19.12.2008 nr. 1479 Finansdepartementet

Deleg. til SKD, skatte- og avgiftskrav


§24-5

13.02.2017 nr. 179 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt


08.03.2013 nr. 258 Finansdepartementet

Forskrift om skatte- og avgiftskontroll


21.12.2007 nr. 1766 Finansdepartementet

Skattebetalingsforskriften


27.11.2003 nr. 1398 Finansdepartementet

Forskrift om forenklet oppgjør for a-avgift


02.12.1997 nr. 1385 Finansdepartementet

Forskrift om beregning av a-avgift mv


§24-6

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


22.12.1997 nr. 1432 Finansdepartementet

Forskrift om folketrygdavgift, Jan Mayen


15.12.1997 nr. 1305 Finansdepartementet

Svalbardskatteforskriften


18.11.1997 nr. 1168 Finansdepartementet

Delegering av myndighet etter folketrygdloven


§25-1

18.08.2008 nr. 942 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om AA-registeret


16.01.1998 nr. 37 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskr om videreføring av forskrifter etter ftrl


§25-3

10.07.2014 nr. 968 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om gebyr og tvangsmulkt etter ftrl. § 25-3


18.08.2008 nr. 942 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om AA-registeret


16.01.1998 nr. 37 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskr om videreføring av forskrifter etter ftrl


§25-10

10.07.2014 nr. 969 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsgivers opplysningsplikt


§25-12

16.01.1998 nr. 37 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskr om videreføring av forskrifter etter ftrl


§25-13

14.11.2016 nr. 1326 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om forsøk med arbeidsutprøving etter sykepengeperiode


30.08.2015 nr. 1002 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om medisinsk vurdering ved 6 måneders sykmelding


29.04.2014 nr. 577 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om forsøksordning med legespesialistutdanning


21.12.2012 nr. 1418 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om forsøk med AAP


§25-15

12.02.2015 nr. 130 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om beregning av uføretrygd etter EØS-avtalen


22.06.2012 nr. 585 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene


10.02.2010 nr. 152 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsavklaringspenger


18.08.2008 nr. 942 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om AA-registeret


15.04.1997 nr. 321 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde


15.04.1997 nr. 320 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tolkehjelp for hørselshemmede


15.04.1997 nr. 319 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om lese- og sekretærhjelp, blinde


15.04.1997 nr. 318 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv


25.03.1997 nr. 273 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om beregning av kapitalverdier


25.03.1997 nr. 272 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om statistikk over sykefravær


23.12.1993 nr. 1251 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om pensjonsberegning, EØS