Hjemmelsregister documents46 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (LOV-1998-07-17-61).


16.06.2017 nr. 757 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikrafts. av lov 2017:63 om endr. i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)


09.06.2017 nr. 712 Kunnskapsdepartementet

Ikrafts. av lov 9. juni 2017 nr. 37 om endringar i opplæringslova


09.06.2017 nr. 711 Kunnskapsdepartementet

Ikrafts. av lov 9. juni 2017 nr. 38 om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)


§1-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§1-5

25.06.1999 nr. 708 Kunnskapsdepartementet

Forskr. om overordna mål og prinsipp i skolen


§2-2

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§2-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§2-5

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§2-6

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§2-7

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§2-12

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§3-1

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§3-2

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§3-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§3-4

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§3-6

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§3-9

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§4-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§4-4

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§4-5

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§4a-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§4a-4

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§6-2

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§6-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§6-4

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§7-2

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§9-2

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§9-4

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§9a-10

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§10-1

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§10-2

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§10-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§10-9

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§10-10

31.01.2003 nr. 90 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om forhandlingsansvar for lærere


§11-9

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§12-4

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-1

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-2

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-3

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-3a

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-3b

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-3d

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-5

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§13-7a

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§14-1

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova


§14-4

23.06.2006 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til opplæringslova