Hjemmelsregister documents157 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (LOV-1999-03-26-14).


19.12.2014 nr. 1860 Finansdepartementet

Forskrift om skattefradrag for uføre


04.10.2013 nr. 1209 Finansdepartementet

Forskrift om skattereglene for uførepensjon, overgangsregler


30.03.2012 nr. 270 Finansdepartementet

Forskrift om særfradrag for sykdomsutgifter


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


16.03.2007 nr. 274 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet til FIN etter finansendringslov


§2-1

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§2-5

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§2-30

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§2-36

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§2-38

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§3-1

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§4-2

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§4-10

31.03.2009 nr. 383 Finansdepartementet

Endr. i FSFIN forskrift til skatteloven


22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§4-12

31.03.2009 nr. 383 Finansdepartementet

Endr. i FSFIN forskrift til skatteloven


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§4-16

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-11

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-12

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-13

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-14

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-15

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-20

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-22

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§5-41

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-2

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-12

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-13

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-19

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-21

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-28

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-31

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-40

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-41

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-44

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-45

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-47

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-50

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-51

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-60

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-61

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-72

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-81

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§6-83

11.10.2002 nr. 1150 Finansdepartementet

Deleg. til Helsedepartementet etter sktl


14.04.1988 nr. 295 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særfradrag p.g.a sykdomsutgifter


§7-3

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


§7-11

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§7-12

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§7-21

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-1

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-2

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-5

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-11

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-13

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-15

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-16

28.11.2000 nr. 1194 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om miljødeklarasjon for skip mv.


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-19

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§8-20

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§9-3

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§9-5

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§9-8

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§9-10

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§9-14

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-11

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-12

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-34

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-42

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-44

19.12.2014 nr. 1890 Finansdepartementet

Endr. i FSFIN forskrift til skatteloven


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-47

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-48

19.12.2014 nr. 1890 Finansdepartementet

Endr. i FSFIN forskrift til skatteloven


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-49

19.12.2014 nr. 1890 Finansdepartementet

Endr. i FSFIN forskrift til skatteloven


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-50

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-70

28.06.2005 nr. 724 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet etter skatteloven


22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§10-80

19.12.2014 nr. 1890 Finansdepartementet

Endr. i FSFIN forskrift til skatteloven


22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§11-20

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§11-21

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§12-13

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§12-17

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§12-20

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§14-3

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§14-5

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§14-12

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§14-23

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§14-41

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§14-48

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§14-62

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§15-3

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§15-5

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§15-12

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§15-15

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§15-3og§16-30

22.11.1999 nr. 1160 Finansdepartementet

FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift


§16-1

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§16-10

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§16-11

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§16-29

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§16-40

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§17-5

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§18-2

18.01.2017 nr. 43 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2016


§18-8§18-2

26.01.2016 nr. 59 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2015


§18-2

22.01.2015 nr. 54 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2014


30.01.2014 nr. 81 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2013


28.01.2013 nr. 114 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2012


16.01.2012 nr. 53 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2011


26.01.2011 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2010


26.01.2010 nr. 60 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2009


26.01.2009 nr. 69 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2008


31.01.2008 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2007


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§18-3

18.01.2017 nr. 43 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2016


26.01.2016 nr. 60 Finansdepartementet

Vedtak om pris på kraft 2015


26.01.2016 nr. 59 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2015


22.01.2015 nr. 54 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2014


22.01.2015 nr. 53 Finansdepartementet

Vedtak om kraftpris ved interne leveranser 2014


30.01.2014 nr. 81 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak 2013


30.01.2014 nr. 80 Finansdepartementet

Vedtak om kraftpris ved interne leveranser 2013


28.01.2013 nr. 115 Finansdepartementet

Vedtak om intern kraftpris, 2012


28.01.2013 nr. 114 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2012


16.01.2012 nr. 54 Finansdepartementet

Vedtak om intern kraftpris, 2011


16.01.2012 nr. 53 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2011


26.01.2011 nr. 92 Finansdepartementet

Vedtak om intern kraftpris, 2010


26.01.2011 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2010


29.01.2010 nr. 80 Finansdepartementet

Vedtak om intern kraftpris, 2009


26.01.2010 nr. 60 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2009


26.01.2009 nr. 70 Finansdepartementet

Vedtak om intern kraftpris, 2008


26.01.2009 nr. 69 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2008


31.01.2008 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2007


31.01.2008 nr. 89 Finansdepartementet

Vedtak om intern kraftpris, 2007


08.02.2007 nr. 145 Finansdepartementet

Vedtak om intern kraftpris, 2006


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§18-4

19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§18-5

26.01.2011 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2010


26.01.2010 nr. 60 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2009


26.01.2009 nr. 69 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2008


31.01.2008 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2007


19.11.1999 nr. 1158 Finansdepartementet

FSFIN Forskrift til skatteloven


§18-8

28.01.2013 nr. 114 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2012


16.01.2012 nr. 53 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2011


26.01.2011 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2010


26.01.2009 nr. 69 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2008


31.01.2008 nr. 91 Finansdepartementet

Vedtak om renter for kraftforetak, 2007