Hjemmelsregister documents29 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (LOV-2000-04-14-31).


29.04.2010 nr. 695 Forsvarsdepartementet

Instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret


11.04.2008 nr. 345 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. til KMD etter personopplysningsloven


15.12.2000 nr. 1263 Statsministerens kontor

Overføring av ansvarsområder. Del av myndighet


§3

24.04.2008 nr. 396 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§4

15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§12

15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§13

09.08.2013 nr. 970 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§14

09.08.2013 nr. 970 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§23

19.08.1960 nr. 2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om post- og telegramkontroll m.v.


§30

07.05.2010 nr. 654 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om kredittavtaler mv.


24.04.2008 nr. 396 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


21.12.2007 nr. 1573 Helse- og omsorgsdepartementet

IHR-forskriften


15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§31

09.08.2013 nr. 970 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


24.04.2008 nr. 396 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§32

15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§33

24.04.2008 nr. 396 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§35

09.08.2013 nr. 970 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


§41

09.08.2013 nr. 970 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endr. i personopplysningsforskriften


15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§43

15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§44

15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§48

15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften


§51

15.12.2000 nr. 1265 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personopplysningsforskriften