Hjemmelsregister documents151 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) (LOV-2002-06-14-20).


03.03.2006 nr. 394 Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak om utvidelse av virkeområde for forskrift


01.09.2003 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til DSB etter produktkontrolloven m.m.


§5

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


02.06.2015 nr. 588 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver


03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


02.03.2010 nr. 353 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til NBF som eksamensadministrator


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


08.06.2009 nr. 602 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om håndtering av farlig stoff


01.04.2009 nr. 384 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om landtransport av farlig gods


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


§6

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


02.06.2015 nr. 588 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver


03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


02.03.2010 nr. 353 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til NBF som eksamensadministrator


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


08.06.2009 nr. 602 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om håndtering av farlig stoff


01.04.2009 nr. 384 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om landtransport av farlig gods


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


§8

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


06.12.1996 nr. 1127 Arbeids- og sosialdepartementet

Internkontrollforskriften


§9

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


14.06.2012 nr. 530 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om driftsstøttetjenester til nødnett


26.06.2002 nr. 729 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om organisering av brannvesen


§10

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


01.06.2015 nr. 580 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet til DSB etter brann- og eksplosjonsvernloven


26.06.2002 nr. 729 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om organisering av brannvesen


§11

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


02.03.2010 nr. 353 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til NBF som eksamensadministrator


01.04.2009 nr. 384 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om landtransport av farlig gods


26.06.2002 nr. 729 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om organisering av brannvesen


§13

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


§15

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


26.06.2002 nr. 729 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om organisering av brannvesen


§16

14.06.2012 nr. 530 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om driftsstøttetjenester til nødnett


26.06.2002 nr. 729 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om organisering av brannvesen


§17

26.06.2002 nr. 729 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om organisering av brannvesen


§19a

26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


§20

03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


§20a

02.06.2015 nr. 588 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver


01.06.2015 nr. 580 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet til DSB etter brann- og eksplosjonsvernloven


§21

29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


§22

03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


02.03.2010 nr. 353 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til NBF som eksamensadministrator


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


08.06.2009 nr. 602 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om håndtering av farlig stoff


01.04.2009 nr. 384 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om landtransport av farlig gods


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


§23

29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


§24

29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


§25

03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


§26

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


02.06.2015 nr. 588 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver


03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


22.11.2012 nr. 1088 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om transportabelt trykkutstyr


16.06.2012 nr. 622 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP)


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


08.06.2009 nr. 602 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om håndtering av farlig stoff


30.05.2008 nr. 516 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

REACH-forskriften


09.11.2005 nr. 1313 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om EF-gjødsel


04.07.2003 nr. 1063 Landbruks- og matdepartementet

Forskr om handel med gjødsel og kalkingsmidler


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


09.06.1999 nr. 721 Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om trykkpåkjent utstyr


09.12.1996 nr. 1242 Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig område


01.03.1996 nr. 229 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om aerosolbeholdere


05.10.1994 nr. 919 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om gassapparat og utstyr


§27

17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


02.06.2015 nr. 588 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver


19.05.2015 nr. 541 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Deklareringsforskriften


03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


16.06.2012 nr. 622 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP)


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


08.06.2009 nr. 602 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om håndtering av farlig stoff


30.05.2008 nr. 516 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

REACH-forskriften


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


§28

03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


19.12.2003 nr. 1874 Arbeids- og sosialdepartementet

Sikkerhet og arb.miljø på anlegget i Nyhamna


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


10.07.1995 nr. 684 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om avgift på farlige stoffer mv.


§31

03.01.2007 nr. 238 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet til NET


19.12.2003 nr. 1847 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. etter brann- og eksplosjonsvernloven


19.12.2003 nr. 1593 Arbeids- og sosialdepartementet

Delegering til Petroleumstilsynet og AAD


12.09.2003 nr. 1135 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. etter brann- og eksplosjonsvernloven


§43

10.02.2017 nr. 171 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om enkle trykkbeholdere


03.06.2016 nr. 569 Justis- og beredskapsdepartementet

Storulykkeforskriften


17.12.2015 nr. 1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


02.06.2015 nr. 588 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver


03.10.2013 nr. 1199 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om pyrotekniske artikler


22.11.2012 nr. 1088 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om transportabelt trykkutstyr


16.06.2012 nr. 622 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP)


29.04.2010 nr. 612 Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Teknisk og operasjonell forskrift


29.04.2010 nr. 611 Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Styringsforskriften


02.03.2010 nr. 353 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til NBF som eksamensadministrator


12.02.2010 nr. 158 Arbeids- og sosialdepartementet

Rammeforskriften


08.06.2009 nr. 602 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om håndtering av farlig stoff


01.04.2009 nr. 384 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om landtransport av farlig gods


30.05.2008 nr. 516 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

REACH-forskriften


09.11.2005 nr. 1313 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om EF-gjødsel


19.01.2004 nr. 298 Samferdselsdepartementet

Førerkortforskriften


04.07.2003 nr. 1063 Landbruks- og matdepartementet

Forskr om handel med gjødsel og kalkingsmidler


30.06.2003 nr. 911 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer


26.06.2002 nr. 922 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff


09.06.1999 nr. 721 Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om trykkpåkjent utstyr


10.02.1999 nr. 206 Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp


17.09.1998 nr. 982 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om helse og sikkerhet ved landboring


09.12.1996 nr. 1242 Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig område


06.12.1996 nr. 1127 Arbeids- og sosialdepartementet

Internkontrollforskriften


01.03.1996 nr. 229 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om aerosolbeholdere


05.10.1994 nr. 919 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om gassapparat og utstyr


§44

09.06.1999 nr. 721 Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om trykkpåkjent utstyr


17.09.1998 nr. 982 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om helse og sikkerhet ved landboring


09.12.1996 nr. 1242 Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om eksplosjonsfarlig område


01.03.1996 nr. 229 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om aerosolbeholdere


10.07.1995 nr. 684 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om avgift på farlige stoffer mv.


05.10.1994 nr. 919 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om gassapparat og utstyr


§45

14.06.2002 nr. 536 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis ikrafttr. av lov 2002:20