Hjemmelsregister documents13 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (LOV-2002-06-28-57).


§2-3

23.01.2017 nr. 79 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. av myndighet til Valgdirektoratet


§2-5

23.01.2017 nr. 79 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. av myndighet til Valgdirektoratet


§2-9

02.01.2003 nr. 5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgforskriften


§6-9

02.01.2003 nr. 5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgforskriften


§7-3

02.01.2003 nr. 5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgforskriften


§8-2

23.01.2017 nr. 79 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. av myndighet til Valgdirektoratet


§8-3

23.01.2017 nr. 79 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. av myndighet til Valgdirektoratet


§8-6

02.01.2003 nr. 5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgforskriften


§9-2

22.04.2016 nr. 405 Stortinget

Fastsetting av valgdag, 2017


§9-10

02.01.2003 nr. 5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgforskriften


§10-10

02.01.2003 nr. 5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgforskriften


§15-1

14.02.2003 nr. 154 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Delegering til KMD etter valgloven


§15-11

02.01.2003 nr. 5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgforskriften