Hjemmelsregister documents18 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) (LOV-2003-06-20-56).


§1b

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§2

12.12.2013 nr. 1504 Kunnskapsdepartementet

Fagskoletilsynsforskriften


01.02.2010 nr. 96 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitet i høyere utdanning


§4

16.02.2017 nr. 194 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§5

17.03.2017 nr. 334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§6

16.02.2017 nr. 194 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§7

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§8

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§9

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§10

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§11

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§12

17.03.2017 nr. 334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§13

17.03.2017 nr. 334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold