Hjemmelsregister documents28 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) (LOV-2003-06-20-56).


§1b

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§2

12.12.2013 nr. 1504 Kunnskapsdepartementet

Fagskoletilsynsforskriften


01.02.2010 nr. 96 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitet i høyere utdanning


§4

10.05.2017 nr. 596 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Nortrain fagskole


05.05.2017 nr. 612 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for Fagskolane i Hordaland


03.05.2017 nr. 528 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy


19.04.2017 nr. 595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, eksamen mv. for fagskoleutdanninger ved eCademy


04.04.2017 nr. 446 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge


16.02.2017 nr. 194 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§5

19.04.2017 nr. 595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, eksamen mv. for fagskoleutdanninger ved eCademy


17.03.2017 nr. 334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§6

10.05.2017 nr. 596 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Nortrain fagskole


05.05.2017 nr. 612 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for Fagskolane i Hordaland


03.05.2017 nr. 528 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy


04.04.2017 nr. 446 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge


16.02.2017 nr. 194 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§7

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§8

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§9

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§10

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§11

13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§12

17.03.2017 nr. 334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


§13

17.03.2017 nr. 334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


13.02.2017 nr. 229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold