Hjemmelsregister documents135 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) (LOV-2003-07-04-83).


11.05.2017 nr. 563 Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikrafts. av lov 11. mai 2017 nr. 26 om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)


§1-2

11.01.2008 nr. 9 Samferdselsdepartementet

Delegering til SD etter ekomloven


04.07.2003 nr. 880 Samferdselsdepartementet

Delegering til SD etter ekomloven


§1-3

04.07.2003 nr. 882 Samferdselsdepartementet

Forskrift om stedlig virkeområde for ekomloven


04.07.2003 nr. 880 Samferdselsdepartementet

Delegering til SD etter ekomloven


§1-4

17.03.2017 nr. 338 Samferdselsdepartementet

Funksjonsfordeling innen myndigheten etter ekomloven


29.09.2016 nr. 1161 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr


15.04.2016 nr. 379 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 378 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr


21.10.2013 nr. 1241 Samferdselsdepartementet

Forskrift om prioritet i mobilnett


13.05.2013 nr. 472 Samferdselsdepartementet

Deleg. til NKOM etter ekomloven


31.03.2009 nr. 392 Samferdselsdepartementet

Deleg. til PT etter ekomloven


27.09.2005 nr. 1094 Samferdselsdepartementet

Forskrift om elsikkerhet i kommunikasjonsnett


14.03.2005 nr. 233 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til JD etter ekomloven


21.02.2005 nr. 168 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr til PT


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


16.02.2004 nr. 427 Samferdselsdepartementet

Deleg. til PT etter ekomloven


04.07.2003 nr. 880 Samferdselsdepartementet

Delegering til SD etter ekomloven


15.03.2002 nr. 276 Samferdselsdepartementet

Forskrift om registrering av teleutstyr mv.


§2-1

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-2

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-3

29.09.2016 nr. 1161 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr


15.04.2016 nr. 379 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 378 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr


27.09.2005 nr. 1094 Samferdselsdepartementet

Forskrift om elsikkerhet i kommunikasjonsnett


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-4

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-4a

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-5

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-6

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-7

14.05.2013 nr. 484 Samferdselsdepartementet

Datalagringsforskriften


13.05.2013 nr. 472 Samferdselsdepartementet

Deleg. til NKOM etter ekomloven


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-7a

14.05.2013 nr. 484 Samferdselsdepartementet

Datalagringsforskriften


§2-7b

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-8

14.05.2013 nr. 484 Samferdselsdepartementet

Datalagringsforskriften


13.05.2013 nr. 472 Samferdselsdepartementet

Deleg. til NKOM etter ekomloven


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-9

14.05.2013 nr. 484 Samferdselsdepartementet

Datalagringsforskriften


13.05.2013 nr. 472 Samferdselsdepartementet

Deleg. til NKOM etter ekomloven


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-10

21.04.2017 nr. 493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard


21.04.2017 nr. 492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis


21.10.2013 nr. 1241 Samferdselsdepartementet

Forskrift om prioritet i mobilnett


10.09.2012 nr. 866 Samferdselsdepartementet

Klassifiseringsforskrifta


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-11

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-12

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-14

07.12.2011 nr. 1206 Samferdselsdepartementet

Autorisasjonsforskriften


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-15

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§2-16

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§3-1

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§4-1

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§4-3

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§4-5

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§4-6

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§4-9a

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§4-14

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§5-1

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§5-2

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§5-3

14.03.2005 nr. 233 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til JD etter ekomloven


§6-2

21.04.2017 nr. 493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard


21.04.2017 nr. 492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis


19.01.2012 nr. 77 Samferdselsdepartementet

Fribruksforskriften


01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


05.11.2009 nr. 1340 Samferdselsdepartementet

Forskrift om radioamatørlisens


§6-2a

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§7-1

16.02.2004 nr. 426 Samferdselsdepartementet

Nummerforskriften


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


01.08.2003 nr. 990 Samferdselsdepartementet

Domeneforskriften


§7-2

16.02.2004 nr. 426 Samferdselsdepartementet

Nummerforskriften


§7-3

16.02.2004 nr. 426 Samferdselsdepartementet

Nummerforskriften


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§7-4

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§8-1

29.09.2016 nr. 1161 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr


15.04.2016 nr. 379 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 378 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr


01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


05.11.2009 nr. 1340 Samferdselsdepartementet

Forskrift om radioamatørlisens


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


15.03.2002 nr. 276 Samferdselsdepartementet

Forskrift om registrering av teleutstyr mv.


§8-2

29.09.2016 nr. 1161 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr


15.04.2016 nr. 378 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr


§10-1

21.04.2017 nr. 493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard


21.04.2017 nr. 492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis


29.09.2016 nr. 1161 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr


15.04.2016 nr. 379 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 378 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon


15.04.2016 nr. 377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr


21.10.2013 nr. 1241 Samferdselsdepartementet

Forskrift om prioritet i mobilnett


10.09.2012 nr. 866 Samferdselsdepartementet

Klassifiseringsforskrifta


01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


27.09.2005 nr. 1094 Samferdselsdepartementet

Forskrift om elsikkerhet i kommunikasjonsnett


01.08.2003 nr. 990 Samferdselsdepartementet

Domeneforskriften


§10-2

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-3

21.04.2017 nr. 493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard


21.04.2017 nr. 492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis


21.10.2013 nr. 1241 Samferdselsdepartementet

Forskrift om prioritet i mobilnett


10.09.2012 nr. 866 Samferdselsdepartementet

Klassifiseringsforskrifta


01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


16.02.2004 nr. 426 Samferdselsdepartementet

Nummerforskriften


16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§10-4

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-5

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


27.09.2005 nr. 1094 Samferdselsdepartementet

Forskrift om elsikkerhet i kommunikasjonsnett


§10-6

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-7

21.04.2017 nr. 493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard


21.04.2017 nr. 492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis


01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-8

20.03.2017 nr. 386 Samferdselsdepartementet

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit


01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-9

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-10

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-11

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-12

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§10-13

01.06.2010 nr. 755 Samferdselsdepartementet

Forskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy


§11-5

16.02.2004 nr. 401 Samferdselsdepartementet

Ekomforskriften


§11-6

20.03.2017 nr. 386 Samferdselsdepartementet

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit


21.02.2005 nr. 168 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr til PT


§12-1

21.04.2017 nr. 493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt på Svalbard


21.04.2017 nr. 492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jordstasjon for satellitt i Antarktis


20.03.2017 nr. 386 Samferdselsdepartementet

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit


21.02.2005 nr. 168 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr til PT


§12-2

21.02.2005 nr. 168 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr til PT


§12-3

31.03.2009 nr. 392 Samferdselsdepartementet

Deleg. til PT etter ekomloven


04.07.2003 nr. 880 Samferdselsdepartementet

Delegering til SD etter ekomloven


§13-2

15.03.2002 nr. 276 Samferdselsdepartementet

Forskrift om registrering av teleutstyr mv.


03.10.2000 nr. 994 Samferdselsdepartementet

Forskrift om konsesjonsplikt for telenett


13.08.1990 nr. 678 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyrer etter telegrafloven


27.09.1989 nr. 951 Samferdselsdepartementet

Forskrift om konsesjon for radioanlegg på skip