Hjemmelsregister documents19 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om frittståande skolar (friskolelova) (LOV-2003-07-04-84).


16.06.2017 nr. 754 Kunnskapsdepartementet

Ikrafts. av lov 2017:70 om endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.)


09.06.2017 nr. 711 Kunnskapsdepartementet

Ikrafts. av lov 9. juni 2017 nr. 38 om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


§2-1

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


04.07.2003 nr. 896 Kunnskapsdepartementet

Ikrafts. og overg.regler til friskolelova


§2-2

04.07.2003 nr. 896 Kunnskapsdepartementet

Ikrafts. og overg.regler til friskolelova


§2-3

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§3-1

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§3-6

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§3-7

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§3-11

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§4-2

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§6-1

19.12.2006 nr. 1503 Kunnskapsdepartementet

Økonomiforskrift til friskolelova


14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§6-2

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§7-1

19.12.2006 nr. 1503 Kunnskapsdepartementet

Økonomiforskrift til friskolelova


§7-1b

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§7-2

14.07.2006 nr. 932 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til friskolelova


§8-1

04.07.2003 nr. 896 Kunnskapsdepartementet

Ikrafts. og overg.regler til friskolelova