Hjemmelsregister documents44 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) (LOV-2004-03-05-12).


17.06.2016 nr. 672 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser til endringslov til konkurranseloven


§3

19.12.2014 nr. 1716 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10


23.04.2004 nr. 651 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om samarbeidsunntak, landbruk og fiske


§5

17.10.2008 nr. 1126 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om konkurranseloven på Svalbard


§7

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§10

20.04.2012 nr. 343 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om spesialiseringsavtaler


20.04.2012 nr. 342 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om forsknings- og utviklingsavtaler


24.08.2010 nr. 1214 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om anvendelse av krrl i motorvognsektoren


21.06.2010 nr. 898 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om grupper av vertikale avtaler


21.12.2004 nr. 1724 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven


§12

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


15.09.2008 nr. 1021 Nærings- og fiskeridepartementet

Forvalterforskriften


§14

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


09.09.2009 nr. 1169 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om boligannonsering på Internett


§16

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


15.09.2008 nr. 1021 Nærings- og fiskeridepartementet

Forvalterforskriften


§17

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


21.12.2004 nr. 1724 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven


§18

11.12.2013 nr. 1466 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om melding av foretakssammenslutninger


14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§18a

11.12.2013 nr. 1466 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om melding av foretakssammenslutninger


14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§18b

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§19

09.03.2009 nr. 292 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om unntak fra konkurranseloven


§20

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§23

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


21.12.2004 nr. 1724 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven


§24

11.12.2013 nr. 1491 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om opplysningsplikt og bevissikring


14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§25

11.12.2013 nr. 1491 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om opplysningsplikt og bevissikring


14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§28

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§29

11.12.2013 nr. 1465 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overtredelsesgebyr


14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§31

11.12.2013 nr. 1465 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overtredelsesgebyr


14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§33

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


21.12.2004 nr. 1724 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven


18.10.2002 nr. 1165 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskr. om konkurransedisp., drosjesentraler


17.12.1993 nr. 1314 Nærings- og fiskeridepartementet

Delegering av myndighet etter konkurranseloven


22.11.1993 nr. 1039 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overgangsregler, konkurranseloven


06.03.1964 nr. 8647 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om Prisdirektoratet


§36

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven


§8§10

14.06.2013 nr. 634 Nærings- og fiskeridepartementet

Deleg. til NFD etter konkurranseloven