Hjemmelsregister documents789 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) (LOV-2005-04-01-15).


27.05.2015 nr. 890 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved Samisk høgskole


11.12.2014 nr. 1671 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved Høgskolen i Harstad


28.05.2010 nr. 1888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiene ved AHO


27.05.2010 nr. 1897 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om krav bachelorgrad ved HLB


21.06.2006 nr. 1718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad, HiBu


§1-2

30.10.2015 nr. 1256 Kunnskapsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kunnskapsdepartementet


12.09.2014 nr. 1195 Kunnskapsdepartementet

Akkreditering av stiftelsen Diakonova som høyskole


11.04.2014 nr. 555 Kunnskapsdepartementet

Akkreditering av Høgskolen Betanien


26.10.2012 nr. 993 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om delvis innlemming KRUS under univl


12.08.2011 nr. 837 Kunnskapsdepartementet

Akkreditering av HDH


24.06.2011 nr. 650 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om høgskolestatus for LDH


24.06.2011 nr. 649 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om høgskolestatus, Ansgar Teologiske Høgskole


19.11.2010 nr. 1470 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om HiBo som UiN, Universitetet i Nordland


20.11.2009 nr. 1428 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om status som vitenskapelig høgskole HiM


26.06.2009 nr. 978 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om å akkreditere Campus Kristiania


17.10.2008 nr. 1134 Kunnskapsdepartementet

Akkreditering for Dronning Mauds Minne Høgskole


23.05.2008 nr. 489 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om akkreditering av NITH


23.05.2008 nr. 488 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om akkreditering av MHS


23.05.2008 nr. 487 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om akkreditering av Handelshøyskolen BI


16.03.2007 nr. 304 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om godkjenning av NLA BM som høyskole


11.09.2006 nr. 1206 Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved LKSK


19.06.2006 nr. 866 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved Sjøkrigsskolen


16.12.2005 nr. 1576 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om Politihøgskolen under univl.


16.12.2005 nr. 1575 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om Forsvarets høyskoler under univl.


25.11.2005 nr. 1330 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Politihøgskolens styre, oppgaver


§1-6

01.02.2010 nr. 96 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitet i høyere utdanning


§2-1

07.02.2017 nr. 137 Kunnskapsdepartementet

Studietilsynsforskriften


01.02.2010 nr. 96 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitet i høyere utdanning


§3-1

07.02.2017 nr. 137 Kunnskapsdepartementet

Studietilsynsforskriften


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


12.09.2014 nr. 1195 Kunnskapsdepartementet

Akkreditering av stiftelsen Diakonova som høyskole


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


01.02.2010 nr. 96 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitet i høyere utdanning


26.06.2009 nr. 978 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om å akkreditere Campus Kristiania


§3-2

10.02.2017 nr. 228 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos. ved Nord universitet


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


23.11.2016 nr. 1403 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om samisk grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7


23.11.2016 nr. 1402 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om samisk grunnskolelærerutdanning, trinn 5–10


07.06.2016 nr. 861 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanning, trinn 5–10


07.06.2016 nr. 860 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7


21.12.2015 nr. 1771 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for PPU


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


12.02.2014 nr. 130 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om lokale opptak til UiO


20.08.2013 nr. 1056 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om samisk barnehagelærerutdanning


18.03.2013 nr. 291 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning


18.03.2013 nr. 290 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for PELU


18.03.2013 nr. 289 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for PPU for yrkesfag


18.03.2013 nr. 288 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning


27.06.2012 nr. 687 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap mv.


04.06.2012 nr. 475 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for barnehagelæreutdanning


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


03.02.2011 nr. 107 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning


14.09.2010 nr. 1422 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad i sykepleie ved LDH


08.03.2010 nr. 423 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om krav til bachelorgrad ved HiØ


01.03.2010 nr. 296 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om samisk grunnskolelærerutdanning


01.03.2010 nr. 295 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanning


23.02.2010 nr. 305 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos. ved UiA


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


25.01.2008 nr. 128 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning


12.05.2006 nr. 1728 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for dr.philos. ved UiS


10.01.2006 nr. 17 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærer


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1574 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om grader og beskyttede titler


15.12.2005 nr. 1778 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om krav til bachelorgraden ved HiFm


13.12.2005 nr. 1454 Kunnskapsdepartementet

Forskr til rammeplan, praktisk-ped. utdanning


13.12.2005 nr. 1453 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for lærer, formgiving mv


13.12.2005 nr. 1452 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for kroppsøvingslærer


13.12.2005 nr. 1451 Kunnskapsdepartementet

Forskr til rammeplan, praktiske og estetiske fag


13.12.2005 nr. 1450 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for lærer i musikk mv.


13.12.2005 nr. 1448 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for førskolelærer


01.12.2005 nr. 1392 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om krav til mastergrad


01.12.2005 nr. 1390 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for jordmor


01.12.2005 nr. 1389 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for intensivsykepleie


01.12.2005 nr. 1388 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for anestesisykepleie


01.12.2005 nr. 1387 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for kreftsykepleie


01.12.2005 nr. 1386 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for barnesykepleie


01.12.2005 nr. 1385 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for operasjonssykepleie


01.12.2005 nr. 1384 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for psykisk helsearbeid


01.12.2005 nr. 1383 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for eldreomsorg


01.12.2005 nr. 1382 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for helsefremming


01.12.2005 nr. 1381 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for helsesøster


01.12.2005 nr. 1379 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for vernepleier


01.12.2005 nr. 1378 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for sosionom


01.12.2005 nr. 1377 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for barnevernspedagog


01.12.2005 nr. 1376 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for radiograf


01.12.2005 nr. 1375 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for fysioterapeut


01.12.2005 nr. 1374 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for ergoterapeut


01.12.2005 nr. 1373 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for bioingeniør


01.12.2005 nr. 1372 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for ingeniør


01.12.2005 nr. 1371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for treårig revisor


15.09.2005 nr. 1833 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden æresdoktor ved UiS


§3-3

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


10.02.2017 nr. 228 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos. ved Nord universitet


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 443 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden dr.philos. ved NMBU


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


22.12.2016 nr. 1930 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved HVL


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


07.12.2016 nr. 1525 Kunnskapsdepartementet

Endr. i forskrift om studier ved NTNU


26.10.2016 nr. 1442 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved AHO


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


27.06.2016 nr. 828 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


29.04.2016 nr. 501 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved HiL


28.04.2016 nr. 889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved UiS


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


06.01.2016 nr. 10 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet


18.12.2015 nr. 1893 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved HSN


18.12.2015 nr. 1864 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


08.12.2015 nr. 1451 Kunnskapsdepartementet

Opph. av og vedtak vedrørende forskrifter om ph.d.


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


11.06.2015 nr. 924 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved BI


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


24.10.2014 nr. 1339 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved NMH


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


15.05.2014 nr. 1599 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved NMBU


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


20.06.2013 nr. 862 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved UiB


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


24.05.2013 nr. 548 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved AMH


25.04.2013 nr. 481 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved HiMolde


06.02.2013 nr. 362 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for masterstudiet ved BAS


25.10.2012 nr. 1150 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiT


28.08.2012 nr. 841 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved HiOA


26.06.2012 nr. 718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier m.m. ved HiOA


20.06.2012 nr. 765 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiA


05.06.2012 nr. 645 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved MF


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


23.01.2012 nr. 206 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved NTNU


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


23.06.2011 nr. 724 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved HiVe


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


16.03.2011 nr. 295 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved FHS


10.02.2011 nr. 1571 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden doctor philosophiae ved UiB


05.01.2011 nr. 841 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos. ved UiO


14.09.2010 nr. 1422 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad i sykepleie ved LDH


22.06.2010 nr. 4998 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiO


08.03.2010 nr. 423 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om krav til bachelorgrad ved HiØ


23.02.2010 nr. 305 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos. ved UiA


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


16.12.2009 nr. 4921 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved HiHm


12.12.2008 nr. 1568 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved UiT


26.04.2007 nr. 4889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for ph.d. ved NHH


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


15.12.2005 nr. 4996 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos ved UiT


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4891 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved NHH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


16.12.2003 nr. 4680 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden Ph.D. ved NIH


16.10.2003 nr. 4890 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden dr.philos. ved NHH


25.06.2003 nr. 1236 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om grader ved Kunsthøgskolen i Bergen


§3-4

19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


16.06.2015 nr. 759 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


12.02.2014 nr. 130 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om lokale opptak til UiO


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


14.09.2010 nr. 1422 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad i sykepleie ved LDH


01.02.2010 nr. 96 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitet i høyere utdanning


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


§3-5

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


16.06.2015 nr. 759 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


24.05.2013 nr. 548 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved AMH


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


08.08.2012 nr. 1437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


26.06.2012 nr. 718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier m.m. ved HiOA


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


14.09.2010 nr. 1423 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om mastergrad ved LDH


14.09.2010 nr. 1422 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad i sykepleie ved LDH


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


31.08.2007 nr. 1133 Kunnskapsdepartementet

Eksamensreglement for HLB


10.04.2006 nr. 412 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om godskriving av høyere utdanning


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


§3-6

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


06.01.2017 nr. 13 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til høgre utdanning


21.12.2016 nr. 1875 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


15.12.2016 nr. 1886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved HiØ


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


25.08.2016 nr. 1051 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved NTNU


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


15.12.2015 nr. 1681 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved HiOA


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


16.06.2015 nr. 759 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


28.04.2015 nr. 440 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved DMMH for barnehagelærerutdanning


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


12.02.2014 nr. 130 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om lokale opptak til UiO


27.11.2013 nr. 1387 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier og emner ved UiA


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


08.08.2012 nr. 1437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


14.09.2010 nr. 1423 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om mastergrad ved LDH


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


12.12.2008 nr. 1569 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved UiT


26.04.2007 nr. 4889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for ph.d. ved NHH


06.12.2006 nr. 1358 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift bachelor i ingeniørfag ved FIH


06.12.2006 nr. 1357 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved FIH


21.06.2006 nr. 1719 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterutdanning ved HiBu


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


§3-7

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 443 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden dr.philos. ved NMBU


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


06.01.2017 nr. 13 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til høgre utdanning


21.12.2016 nr. 1875 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


15.12.2016 nr. 1886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved HiØ


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


25.08.2016 nr. 1051 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved NTNU


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


15.12.2015 nr. 1681 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved HiOA


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


16.06.2015 nr. 759 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova


11.06.2015 nr. 924 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved BI


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


28.04.2015 nr. 440 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved DMMH for barnehagelærerutdanning


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


15.05.2014 nr. 1599 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved NMBU


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


12.02.2014 nr. 130 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om lokale opptak til UiO


27.11.2013 nr. 1387 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier og emner ved UiA


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved LDH


25.10.2012 nr. 1150 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiT


08.08.2012 nr. 1437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


23.02.2011 nr. 202 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til PPU mv. ved NTNU


14.09.2010 nr. 1423 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om mastergrad ved LDH


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


12.12.2008 nr. 1569 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved UiT


26.04.2007 nr. 4889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for ph.d. ved NHH


21.06.2006 nr. 1719 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterutdanning ved HiBu


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


01.12.2005 nr. 1392 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om krav til mastergrad


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


§3-8

17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


26.06.2012 nr. 718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier m.m. ved HiOA


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


§3-9

10.05.2017 nr. 601 Kunnskapsdepartementet

Endr. i forskrift om studier og eksamen ved UiA


02.05.2017 nr. 611 Kunnskapsdepartementet

Endr. i forskrift om studier og eksamener ved UiO


14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


22.12.2016 nr. 1930 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved HVL


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


20.12.2016 nr. 1913 Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Sjøkrigsskolen (SKSK)


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


07.12.2016 nr. 1525 Kunnskapsdepartementet

Endr. i forskrift om studier ved NTNU


04.08.2016 nr. 979 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LKSK


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


27.06.2016 nr. 828 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


09.06.2016 nr. 923 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark


10.03.2016 nr. 277 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved UiS


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


06.01.2016 nr. 10 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet


18.12.2015 nr. 1893 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved HSN


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


08.12.2015 nr. 1451 Kunnskapsdepartementet

Opph. av og vedtak vedrørende forskrifter om ph.d.


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


13.08.2015 nr. 970 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Krigsskolen


11.06.2015 nr. 924 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved BI


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


21.01.2014 nr. 117 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos. ved NTNU


11.12.2013 nr. 1759 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om sensurfrist ved eksamen ved jur. fak. UiB


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


20.06.2013 nr. 862 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved UiB


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


24.05.2013 nr. 548 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved AMH


24.05.2013 nr. 547 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved AMH


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


25.10.2012 nr. 1150 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiT


02.10.2012 nr. 934 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved FHS


28.08.2012 nr. 841 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved HiOA


08.08.2012 nr. 1437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


26.06.2012 nr. 718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier m.m. ved HiOA


20.06.2012 nr. 765 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiA


05.06.2012 nr. 645 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved MF


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


23.01.2012 nr. 206 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved NTNU


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


15.02.2011 nr. 460 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Samisk høgskole


22.06.2010 nr. 4998 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiO


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


25.01.2010 nr. 303 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen og studierett ved HiØ


07.05.2009 nr. 533 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for eksamener ved UiT


12.12.2008 nr. 1568 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved UiT


25.10.2007 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om sensurfrist ved UiB


31.08.2007 nr. 1133 Kunnskapsdepartementet

Eksamensreglement for HLB


26.04.2007 nr. 4889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for ph.d. ved NHH


20.09.2006 nr. 1105 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved HiFm


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1620 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved NITH


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


15.12.2005 nr. 4996 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos ved UiT


09.12.2005 nr. 1716 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved DnE


06.12.2005 nr. 1400 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden bachelor ved UiS


16.11.2005 nr. 1340 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om sensurfrist ved HiST


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


24.08.2005 nr. 1037 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen, NDH


22.06.2005 nr. 833 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved UiA


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4891 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved NHH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


16.10.2003 nr. 4890 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden dr.philos. ved NHH


16.06.1999 nr. 4892 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om translatøreksamen, NHH


§3-10

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


27.06.2016 nr. 828 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


10.03.2016 nr. 277 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved UiS


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


18.12.2015 nr. 1864 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


06.06.2014 nr. 889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om adgang til privatisteksamen mv. ved NMBU


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


26.06.2012 nr. 718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier m.m. ved HiOA


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


07.05.2009 nr. 533 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for eksamener ved UiT


26.04.2007 nr. 4889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for ph.d. ved NHH


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1620 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved NITH


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


15.12.2005 nr. 4996 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden dr.philos ved UiT


15.12.2005 nr. 1506 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om egenbetaling ved universiteter mv.


06.12.2005 nr. 1402 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om privatisteksamen ved UiS


06.12.2005 nr. 1400 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden bachelor ved UiS


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


22.06.2005 nr. 833 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved UiA


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4891 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved NHH


16.10.2003 nr. 4890 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden dr.philos. ved NHH


16.06.1999 nr. 4892 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om translatøreksamen, NHH


§3-11

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


24.05.2013 nr. 548 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved AMH


06.02.2013 nr. 362 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for masterstudiet ved BAS


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


26.06.2012 nr. 718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier m.m. ved HiOA


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


14.09.2010 nr. 1423 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om mastergrad ved LDH


14.09.2010 nr. 1422 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad i sykepleie ved LDH


31.08.2007 nr. 1133 Kunnskapsdepartementet

Eksamensreglement for HLB


26.04.2007 nr. 4889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for ph.d. ved NHH


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


16.10.2003 nr. 4890 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden dr.philos. ved NHH


§3-13

13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


§4-1

04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


§4-2

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


06.02.2013 nr. 362 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for masterstudiet ved BAS


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


§4-3

04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


§4-4

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


§4-5

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


§4-6

19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


§4-7

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


06.02.2013 nr. 362 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for masterstudiet ved BAS


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


08.08.2012 nr. 1437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


31.08.2007 nr. 1133 Kunnskapsdepartementet

Eksamensreglement for HLB


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


10.10.2005 nr. 1192 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om felles klagenemnd etter uhl


24.08.2005 nr. 1037 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen, NDH


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


§4-8

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


06.02.2013 nr. 362 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for masterstudiet ved BAS


13.12.2012 nr. 1432 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen


08.08.2012 nr. 1437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


01.09.2011 nr. 948 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler for HiOA


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


16.12.2005 nr. 1559 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole


09.12.2005 nr. 1716 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved DnE


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


10.10.2005 nr. 1192 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om felles klagenemnd etter uhl


24.08.2005 nr. 1037 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen, NDH


§4-9

26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


06.01.2017 nr. 13 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til høgre utdanning


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


15.12.2016 nr. 1886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved HiØ


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


28.04.2015 nr. 440 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved DMMH for barnehagelærerutdanning


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


10.10.2005 nr. 1192 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om felles klagenemnd etter uhl


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


§4-10

17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


30.06.2006 nr. 859 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


09.12.2005 nr. 1716 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved DnE


10.10.2005 nr. 1192 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om felles klagenemnd etter uhl


24.08.2005 nr. 1037 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen, NDH


§4-11

04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


§4-12

04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


27.06.2016 nr. 820 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om register for utestengte studenter – RUST


§4-13

22.12.2016 nr. 1930 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden ph.d. ved HVL


18.12.2015 nr. 1893 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved HSN


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


11.06.2015 nr. 924 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved BI


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


25.10.2012 nr. 1150 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiT


22.06.2010 nr. 4998 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved UiO


§4-14

17.12.2016 nr. 1819 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal


§5-1

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


14.06.2016 nr. 663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


16.06.2015 nr. 759 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


06.02.2013 nr. 362 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for masterstudiet ved BAS


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


09.12.2005 nr. 1716 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved DnE


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


10.10.2005 nr. 1192 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om felles klagenemnd etter uhl


24.08.2005 nr. 1037 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen, NDH


§5-2

14.03.2017 nr. 324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


14.06.2016 nr. 836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


16.02.2012 nr. 872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved UiB


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


31.08.2007 nr. 1133 Kunnskapsdepartementet

Eksamensreglement for HLB


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


§5-3

17.02.2017 nr. 213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved HYU


26.01.2017 nr. 98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN


19.01.2017 nr. 271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NMBU


21.12.2016 nr. 1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HVL


12.12.2016 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID


04.07.2016 nr. 1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved LIMPI


06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


11.12.2015 nr. 1666 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden ph.d. ved VID


08.12.2015 nr. 1449 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NTNU


07.05.2015 nr. 540 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Høgskolen i Molde


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


23.09.2014 nr. 1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved FEH


16.06.2014 nr. 1015 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes


25.02.2014 nr. 212 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


18.06.2013 nr. 757 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved LDH


28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


06.02.2013 nr. 362 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for masterstudiet ved BAS


08.08.2012 nr. 1437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania


03.08.2012 nr. 1479 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen


26.06.2012 nr. 718 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier m.m. ved HiOA


31.05.2011 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved PHS


22.02.2011 nr. 371 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studiene ved KHiO


28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


31.08.2007 nr. 1133 Kunnskapsdepartementet

Eksamensreglement for HLB


20.12.2005 nr. 1798 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamener ved UiO


26.05.2005 nr. 1811 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH


§6-3

09.02.2006 nr. 129 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om ansettelse og opprykk


§6-4

24.03.2015 nr. 341 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår


17.06.2009 nr. 959 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om stipendiater ved NTNU


31.01.2006 nr. 102 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger


§7-1

01.12.2015 nr. 1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved ATH


04.12.2014 nr. 1697 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved HiVolda


09.09.2013 nr. 1259 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT


07.03.2006 nr. 563 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen


15.12.2005 nr. 1506 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om egenbetaling ved universiteter mv.


02.11.2005 nr. 1367 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak mv ved MF


§7-2

03.02.2012 nr. 125 Kunnskapsdepartementet

Endring av navn på Kunsthøgskolen i Bergen


03.02.2012 nr. 126 Kunnskapsdepartementet

Deleg. til Kunnskapsdepartementet etter univl.


21.01.2011 nr. 93 Kunnskapsdepartementet

Fusjon mellom HiO og HiA


§7-3

01.12.2005 nr. 1391 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bevilling som statsaut. translatør


§8-2

28.01.2010 nr. 1072 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI


10.06.2004 nr. 4891 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved NHH


10.06.2004 nr. 4888 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH


10.06.2004 nr. 4887 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH


10.06.2004 nr. 4886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelordel av sivøkutd, NHH


16.10.2003 nr. 4890 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden dr.philos. ved NHH


§9-1

06.01.2016 nr. 68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


§10-4

28.05.2013 nr. 551 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL


§13-2

24.06.2005 nr. 676 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om overgangsbest. til universitetsloven