Hjemmelsregister documents19 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om straff (straffeloven) (LOV-2005-05-20-28).


22.06.2012 nr. 566 Finansdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2012:35, endr bokføringsloven mfl.


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


§38

12.02.2016 nr. 152 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om forlengelse av narkotikaprogram med domstolskontroll


12.02.2016 nr. 153 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet etter straffeloven § 38


§64

21.12.2001 nr. 1523 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om tvungen omsorg


§155

03.10.1997 nr. 1077 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om lovbrudd mot utenlandsk myndighet


§411

11.01.2013 nr. 33 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om innleie fra bemanningsforetak


10.10.2008 nr. 1100 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring


22.02.2008 nr. 166 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om informasjons- og påseplikt mv.


21.12.2005 nr. 1580 Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2005:131 og lov 2005:28


16.12.2005 nr. 1518 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om prøveordning med narkotikaprogram


05.03.2004 nr. 481 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om særreaksjonen forvaring


06.06.1997 nr. 571 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om statsautoriserte tolker


04.05.1995 nr. 459 Forsvarsdepartementet

Forskrift om påbudte leder i norsk farvann


30.04.1993 nr. 318 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om hva som er dopingmidler


01.12.1961 nr. 2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om bruk av sikringsmidler


23.06.1955 nr. 2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om sinnsyke sikringsdømte m.v.


19.03.1937 nr. 3728 Utenriksdepartementet

Res. om Noregs riksvåpen


20.05.1927 nr. 3729 Utenriksdepartementet

Forskrift om bruk av rikets segl og våpen