Hjemmelsregister documents16 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om barnehager (barnehageloven) (LOV-2005-06-17-64).


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


§2

24.04.2017 nr. 487 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver


01.03.2006 nr. 266 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for barnehagen


§8

16.12.2005 nr. 1510 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om føring av kontantstøtteregister


§11

16.12.2005 nr. 1555 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om familiebarnehager


§12

16.12.2005 nr. 1477 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak


§14

09.10.2015 nr. 1166 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tilskudd til private barnehager


§14a

30.11.2012 nr. 1108 Kunnskapsdepartementet

Økonomiforskrift til barnehageloven


§15

16.12.2005 nr. 1478 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager


§17

12.09.2008 nr. 1071 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om godkjenning av kvalifikasjoner


16.12.2005 nr. 1508 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om disp. og unntak fra utdanningskrav


§18

12.09.2008 nr. 1071 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om godkjenning av kvalifikasjoner


16.12.2005 nr. 1508 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om disp. og unntak fra utdanningskrav


16.12.2005 nr. 1507 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om pedagogisk bemanning


§19

11.11.2015 nr. 1285 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om politiattest i barnehager


12.09.2008 nr. 1071 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om godkjenning av kvalifikasjoner