Hjemmelsregister documents114 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om toll og vareførsel (tolloven) (LOV-2007-12-21-119).


01.01.2015 nr. 1 Finansdepartementet

Tolltariffen 2015


15.12.2014 nr. 1725 Finansdepartementet

Vedtak om toll, 2015


14.01.2010 nr. 21 Finansdepartementet

Deleg. etter Stortingets tollvedtak


04.02.2009 nr. 121 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter tollvedtaket 2009


25.11.2008 nr. 1256 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter tolloven


21.12.2007 nr. 1708 Finansdepartementet

Delegering til LMD og FIN etter tolloven


§1-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§1-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§1-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§1-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§2-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§2-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§2-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-10

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-11

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-12

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-13

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-20

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-21

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-22

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-23

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-24

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-25

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-26

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-27

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-30

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-31

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-32

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-33

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-34

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-8

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-9

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


20.06.1991 nr. 381 Finansdepartementet

Forskrift om utenlandsregistrert motorvogn


§6-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


01.06.2007 nr. 580 Landbruks- og matdepartementet

UB-forskriften


§7-10

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-11

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-12

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-14

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-15

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-17

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-19

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-20

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§8-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§8-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


07.03.2008 nr. 228 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om GSP ved import fra u-land


§8-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§8-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§9-1

24.08.2004 nr. 1223 Landbruks- og matdepartementet

Forskr om nedsatt toll for konservesindustrien


§9-2

01.12.2014 nr. 1491 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff


03.10.2013 nr. 1178 Landbruks- og matdepartementet

Endr. i forskrift om fordeling av landbrukskvoter


30.06.2009 nr. 954 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer


10.10.2008 nr. 1132 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fordeling av landbrukstollkvoter


22.12.2005 nr. 1723 Landbruks- og matdepartementet

FAT


24.08.2004 nr. 1223 Landbruks- og matdepartementet

Forskr om nedsatt toll for konservesindustrien


§9-3

01.12.2014 nr. 1491 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff


03.10.2013 nr. 1178 Landbruks- og matdepartementet

Endr. i forskrift om fordeling av landbrukskvoter


20.12.2012 nr. 1424 Landbruks- og matdepartementet

RÅK-importforskriften


30.06.2009 nr. 954 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer


10.10.2008 nr. 1132 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fordeling av landbrukstollkvoter


22.12.2005 nr. 1723 Landbruks- og matdepartementet

FAT


§9-4

01.12.2014 nr. 1491 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff


03.10.2013 nr. 1178 Landbruks- og matdepartementet

Endr. i forskrift om fordeling av landbrukskvoter


10.10.2008 nr. 1132 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fordeling av landbrukstollkvoter


22.12.2005 nr. 1723 Landbruks- og matdepartementet

FAT


§9-5

17.06.1999 nr. 728 Finansdepartementet

Delegering til Toll- og avgiftsdirektoratet


§10-6

17.12.1998 nr. 1448 Landbruks- og matdepartementet

Forskr. om beskyttelsestoll, landbruksvarer


§11-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§11-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§11-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§11-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§12-1

30.04.2010 nr. 623 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter tolloven


§12-13

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§12-15

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-8

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-9

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§14-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§14-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§14-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-8

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-9

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-10

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-14

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-15

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften