Hjemmelsregister documents117 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om toll og vareførsel (tolloven) (LOV-2007-12-21-119).


17.12.2016 nr. 1674 Finansdepartementet

Vedtak om toll, 2017


14.01.2010 nr. 21 Finansdepartementet

Deleg. etter Stortingets tollvedtak


04.02.2009 nr. 121 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter tollvedtaket 2009


25.11.2008 nr. 1256 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter tolloven


§1-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§1-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§1-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§1-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§2-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§2-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§2-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§3-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-10

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-11

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-12

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-13

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-20

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-21

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-22

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-23

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-24

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-25

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-26

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-27

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-30

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-31

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-32

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-33

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§4-34

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-8

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§5-9

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


20.06.1991 nr. 381 Finansdepartementet

Forskrift om utenlandsregistrert motorvogn


§6-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§6-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-4

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


01.06.2007 nr. 580 Landbruks- og matdepartementet

UB-forskriften


§7-10

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-11

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-12

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-14

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-15

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-17

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-19

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§7-20

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§8-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§8-3

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


07.03.2008 nr. 228 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om GSP ved import fra u-land


§8-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§8-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§8-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§9-1

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


§9-2

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


01.12.2016 nr. 1419 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien


30.06.2009 nr. 954 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer


10.10.2008 nr. 1132 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fordeling av landbrukstollkvoter


22.12.2005 nr. 1723 Landbruks- og matdepartementet

FAT


§9-3

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


01.12.2016 nr. 1419 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien


20.12.2012 nr. 1424 Landbruks- og matdepartementet

RÅK-importforskriften


30.06.2009 nr. 954 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer


10.10.2008 nr. 1132 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fordeling av landbrukstollkvoter


22.12.2005 nr. 1723 Landbruks- og matdepartementet

FAT


§9-4

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


01.12.2016 nr. 1419 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien


10.10.2008 nr. 1132 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fordeling av landbrukstollkvoter


22.12.2005 nr. 1723 Landbruks- og matdepartementet

FAT


§9-5

22.12.2015 nr. 1835 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet etter tolloven § 9-5 første ledd


§10-6

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


17.12.1998 nr. 1448 Landbruks- og matdepartementet

Forskr. om beskyttelsestoll, landbruksvarer


§11-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§11-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§11-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§11-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§12-1

30.04.2010 nr. 623 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter tolloven


§12-9

02.12.2016 nr. 1426 Finansdepartementet

Tildeling av myndighet til LMD etter tolloven


§12-13

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§12-15

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-4

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-5

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-6

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-7

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-8

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§13-9

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§14-1

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§14-2

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§14-3

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-8

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-9

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-10

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-14

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-15

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften


§16-17

17.12.2008 nr. 1502 Finansdepartementet

Tollforskriften