Hjemmelsregister documents102 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (LOV-2008-06-27-71).


19.12.2014 nr. 1726 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter pbl


22.06.2012 nr. 574 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2009:27, endr pbl.


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


18.06.2010 nr. 896 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikrafts. av plan- og bygningsloven. Delegering


12.06.2009 nr. 639 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. av myndighet til KRD og MD etter pbl.


§1-2

19.12.2014 nr. 1758 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover


§2-1

26.06.2009 nr. 861 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kart- og planforskriften


§2-2

26.06.2009 nr. 861 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kart- og planforskriften


§3-6

15.12.2006 nr. 1446 Klima- og miljødepartementet

Vannforskriften


§6-2

26.09.2014 nr. 1222 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging


25.03.2011 nr. 335 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planretningslinjer for strandsonen langs sjøen


04.09.2009 nr. 1167 Klima- og miljødepartementet

Planretningslinje for klima og energi


20.09.1995 nr. 4146 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Retningslinjer for barn og planlegging


10.11.1994 nr. 1001 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om retningslinjer for vernede vassdrag


§6-4

26.06.2009 nr. 858 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Overf. av myndighet til OED etter plbl


§7-2

24.05.2013 nr. 532 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. til MD etter pbl


§8-1

19.06.2015 nr. 670 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Overf. myndighet etter plan- og bygningsloven


15.12.2006 nr. 1446 Klima- og miljødepartementet

Vannforskriften


§9-7

15.12.2006 nr. 1446 Klima- og miljødepartementet

Vannforskriften


§11-1

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.06.2009 nr. 861 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kart- og planforskriften


§12-1

11.06.2010 nr. 815 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om tidsfrister etter plbl.


26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.06.2009 nr. 861 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kart- og planforskriften


§12-5

26.06.2009 nr. 861 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kart- og planforskriften


§12-11

11.06.2010 nr. 815 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om tidsfrister etter plbl.


§14-6

19.12.2014 nr. 1758 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover


§17-6

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§18-8

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§19-2

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§20-1

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§20-2

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§20-3

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§20-4

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§20-5

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§20-6

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§21-1

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§21-2

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§21-3

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§21-4

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§21-5

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§21-8

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§21-10

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§22-3

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§22-4

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§22-5

29.06.2010 nr. 989 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gebyrregulativ for ansvarsgodkjennelse


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§23-8

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§24-1

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§24-2

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§25-1

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§25-2

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§27-6

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§28-1

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§28-7

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§28-8

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§29-3

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§29-4

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§29-5

13.04.2016 nr. 373 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.


26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§29-6

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§29-7

13.04.2016 nr. 373 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.


17.12.2013 nr. 1579 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)


26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§29-7a

13.04.2016 nr. 373 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.


§29-7b

13.04.2016 nr. 373 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.


17.12.2013 nr. 1579 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)


§29-7c

13.04.2016 nr. 373 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.


17.12.2013 nr. 1579 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)


§29-8

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§29-9

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§29-10

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§30-1

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§30-2

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§30-4

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§30-5

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§30-6

26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§31-2

24.08.2016 nr. 997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere


26.03.2010 nr. 489 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggteknisk forskrift (TEK10)


§31-4

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§32-8

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§34-2

15.06.2009 nr. 669 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om samvirke mellom gml og ny plbl.


20.09.1995 nr. 4146 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Retningslinjer for barn og planlegging


10.11.1994 nr. 1001 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om retningslinjer for vernede vassdrag


§34-3

22.06.2012 nr. 574 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2009:27, endr pbl.


18.06.2010 nr. 896 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikrafts. av plan- og bygningsloven. Delegering


26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)


§34-4

26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byggesaksforskriften (SAK 10)