Hjemmelsregister documents101 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (LOV-2009-06-19-58).


17.12.2016 nr. 1671 Finansdepartementet

Vedtak om merverdiavgift, 2017


16.12.2011 nr. 1252 Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2011:30, helse- og omsorgstj.lov


15.12.2009 nr. 1523 Finansdepartementet

Deleg. til Skattedir. etter merverdiavgiftsloven


§1-3

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§2-1

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§2-3

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§2-4

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§3-11

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§3-12

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§3-13

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§3-31

26.01.2017 nr. 76 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 3-31, § 6-36 og § 7-9


§3-32

30.01.2017 nr. 103 Finansdepartementet

Vedtak om unntak fra mval. for våpensystemet F-35


23.12.2016 nr. 1882 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter mval.


§4-2

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§4-3

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§4-4

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§4-7

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§4-8

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§4-9

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§5-2

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§5-5

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-2

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-3

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-5

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-6

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-7

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-8

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-9

02.03.2011 nr. 215 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - Redningsselskapet


15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-11

13.02.2017 nr. 178 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet etter merverdiavgiftsloven


25.02.2013 nr. 218 Finansdepartementet

Deleg. etter merverdiavgiftsloven


§6-13

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-20

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-25

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-27

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-28

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-30

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-31

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-32

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-34

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§6-36

26.01.2017 nr. 76 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 3-31, § 6-36 og § 7-9


§6-37

30.01.2017 nr. 104 Finansdepartementet

Lockheed Martin - vedtak om fritak fra mva. for våpensystemet F-35


23.12.2016 nr. 1882 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter mval.


§7-2

20.06.1991 nr. 381 Finansdepartementet

Forskrift om utenlandsregistrert motorvogn


§7-4

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§7-5

13.02.2017 nr. 178 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet etter merverdiavgiftsloven


§7-6

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§7-8

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§7-9

17.02.2017 nr. 210 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 7-9, dispensasjon


26.01.2017 nr. 76 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 3-31, § 6-36 og § 7-9


§7-10

30.01.2017 nr. 104 Finansdepartementet

Lockheed Martin - vedtak om fritak fra mva. for våpensystemet F-35


23.12.2016 nr. 1882 Finansdepartementet

Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter mval.


§8-2

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§8-3

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§8-6

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§8-8

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§9-1

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§9-3

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§9-5

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§9-7

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§9-9

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§10-1

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§10-2

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§10-3

25.02.2013 nr. 218 Finansdepartementet

Deleg. etter merverdiavgiftsloven


15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§10-4

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§10-6

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§11-1

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§11-6

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§15-1

25.02.2013 nr. 218 Finansdepartementet

Deleg. etter merverdiavgiftsloven


§15-9

25.02.2013 nr. 218 Finansdepartementet

Deleg. etter merverdiavgiftsloven


15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§15-10

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


01.12.2004 nr. 1558 Finansdepartementet

Bokføringsforskriften


§15-11

15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§16-3

14.02.2014 nr. 134 Finansdepartementet

Deleg. til Skattedir. etter lignl. og mval.


§16-11

14.02.2014 nr. 134 Finansdepartementet

Deleg. til Skattedir. etter lignl. og mval.


§19-3

11.11.2015 nr. 1323 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Etnemarknaden


04.11.2015 nr. 1264 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 – UiT


25.02.2013 nr. 218 Finansdepartementet

Deleg. etter merverdiavgiftsloven


08.02.2013 nr. 1785 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Dyregod-dagane


03.01.2013 nr. 1784 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Hallingmarken


03.01.2013 nr. 1782 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Risør Trebåtfestival


03.01.2013 nr. 1781 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Lyngdal Dyrskue


03.07.2012 nr. 1480 Finansdepartementet

Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Momarkedet


02.07.2012 nr. 904 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - Stiftelsen Tønsbergmessen


08.06.2011 nr. 579 Finansdepartementet

Vedtak om mva-unntak - Finnmarkseiendommen


17.03.2011 nr. 314 Finansdepartementet

Vedtak om fritak fra plikt til å beregne mva.


02.03.2011 nr. 215 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - Redningsselskapet


01.12.2010 nr. 1516 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - Compact AS


27.08.2010 nr. 1219 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - Nammo


06.07.2010 nr. 1068 Finansdepartementet

Deleg. til skattekontorene etter mva-loven


27.05.2010 nr. 729 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - målekontorer


06.05.2010 nr. 648 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - leie av forskningsskip


06.05.2010 nr. 647 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - Norad


27.04.2010 nr. 629 Finansdepartementet

Vedtak om fellesregistrering - Sparebank 1-Alliansen


10.03.2010 nr. 362 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak, Eksportutvalget for fisk


05.01.2010 nr. 583 Finansdepartementet

Vedtak om mva-fritak - Statens vegvesen


§22-1

31.08.2011 nr. 892 Finansdepartementet

Forskrift om overgangsregler for veterinærer


15.12.2009 nr. 1540 Finansdepartementet

Merverdiavgiftsforskriften


§22-2

17.03.2011 nr. 314 Finansdepartementet

Vedtak om fritak fra plikt til å beregne mva.