Hjemmelsregister documents9 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) (LOV-2009-06-19-95).


§5

18.12.2009 nr. 1661 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studieforbund og nettskoler


§6

18.12.2009 nr. 1661 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studieforbund og nettskoler


§7

18.12.2009 nr. 1661 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studieforbund og nettskoler


§10

18.12.2009 nr. 1661 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studieforbund og nettskoler


§14

18.12.2009 nr. 1661 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studieforbund og nettskoler


§17

24.06.2010 nr. 965 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4


§18

24.06.2010 nr. 965 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4


§23

24.06.2010 nr. 965 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4


§25

24.06.2010 nr. 965 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4