Hjemmelsregister documents35 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om losordningen (LOV-2014-08-15-61).


§2

17.12.2014 nr. 1808 Samferdselsdepartementet

Lospliktforskriften


15.08.2014 nr. 1083 Samferdselsdepartementet

Deleg. til SD og FD etter losloven


25.06.2012 nr. 655 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lostjenesten på Svalbard


§5

25.07.1986 nr. 1607 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lostjeneste ved beredskap/krig


§6

26.05.2016 nr. 559 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen


17.12.2014 nr. 1808 Samferdselsdepartementet

Lospliktforskriften


01.12.2014 nr. 1499 Samferdselsdepartementet

Deleg. til Kystverket om adgang for fremmede fartøyer


15.08.2014 nr. 1083 Samferdselsdepartementet

Deleg. til SD og FD etter losloven


31.08.2012 nr. 847 Forsvarsdepartementet

Bestemmelser om adgang og opphold på norsk territorium m.m.


02.05.1997 nr. 396 Forsvarsdepartementet

Forskrift om fremmede statsfartøyer


§7

26.05.2016 nr. 559 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen


17.12.2014 nr. 1808 Samferdselsdepartementet

Lospliktforskriften


§8

26.05.2016 nr. 559 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen


10.12.1991 nr. 810 Samferdselsdepartementet

Forskrift om losers tjenestefrihet


§9

26.05.2016 nr. 559 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen


§11

17.12.2014 nr. 1808 Samferdselsdepartementet

Lospliktforskriften


§12

26.05.2016 nr. 559 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen


08.06.1993 nr. 553 Samferdselsdepartementet

Forskr om kvalifikasjonskrav for losaspiranter


09.10.1981 nr. 1 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lossertifikat og losutdanning


09.07.1974 nr. 1 Samferdselsdepartementet

Forskrift om synsundersøkelse av loser


28.06.1974 nr. 3 Samferdselsdepartementet

Forskrift om legeundersøkelse av loser


§13

23.12.1994 nr. 1128 Samferdselsdepartementet

Forskrift om losavgifter


§14

23.12.1994 nr. 1128 Samferdselsdepartementet

Forskrift om losavgifter


§15

26.05.2016 nr. 559 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen


17.12.2014 nr. 1808 Samferdselsdepartementet

Lospliktforskriften


§17

26.05.2016 nr. 559 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen


17.12.2014 nr. 1808 Samferdselsdepartementet

Lospliktforskriften


§20

17.12.2014 nr. 1808 Samferdselsdepartementet

Lospliktforskriften


§22

25.06.2012 nr. 655 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lostjenesten på Svalbard


23.12.1994 nr. 1128 Samferdselsdepartementet

Forskrift om losavgifter


08.06.1993 nr. 553 Samferdselsdepartementet

Forskr om kvalifikasjonskrav for losaspiranter


10.12.1991 nr. 810 Samferdselsdepartementet

Forskrift om losers tjenestefrihet


09.10.1981 nr. 1 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lossertifikat og losutdanning


09.07.1974 nr. 1 Samferdselsdepartementet

Forskrift om synsundersøkelse av loser


28.06.1974 nr. 3 Samferdselsdepartementet

Forskrift om legeundersøkelse av loser