Dommer 117 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

2015-04-23 Menneskerettsdomstolen

Case of MORICE v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) impartial tribunal (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 41) just satisfaction-{general} margin of appreciation proportionality / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) upartisk domstol (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres omdømme (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 41) rimelig erstatning-{generell} skjønnsmargin proporsjonalitet


2015-04-14 Menneskerettsdomstolen

Case of MUSTAFA TUNÇ and FECIRE TUNÇ v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 34 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 34) individual applications (art. 34) victim / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 34) individklager (art. 34) offer


2015-04-08 Menneskerettsdomstolen

Case of M.E. v. SWEDEN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-b - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-b) matter resolved / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utsendelse (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-b) saken er løst


2015-04-08 Menneskerettsdomstolen

Case of W.H. v. SWEDEN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-b - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-b) matter resolved / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utsendelse (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-b) saken er løst


2015-03-31 Menneskerettsdomstolen

F.Y. v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 35 - (art. 3) prohibition of torture (art. 35) admissibility criteria / (art. 3) forbud mot tortur (art. 35) saker som kan prøves


2015-03-24 Menneskerettsdomstolen

Affaire GALLARDO SANCHEZ c. ITALIE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-f EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) extradition (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 35) admissibility criteria / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) utlevering (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffesiktelse (art. 6-1) rimelig tid (art. 35) saker som kan prøves


2015-03-24 Menneskerettsdomstolen

Case of ZAIEŢ v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-2) interference (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prescribed by law (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage (p1-1) protection of property (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-2) inngrep (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 41rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred


2015-03-19 Menneskerettsdomstolen

Case of S.J. v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 13 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-b EMK art 39 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) expulsion (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-b) matter resolved (art. 39) finding of a friendly settlement (art. 39) friendly settlement / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utvisning (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8) utvisning (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-b) saken er løst (art. 39) oppnå forlik (art. 39) forlik


2015-03-10 Menneskerettsdomstolen

Case of VARGA and OTHERS v. HUNGARY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 EMK art 46 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46) general measures (art. 46) pilot judgment (art. 46) systemic problem / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46) generelle tiltak (art. 46) pilot-dom (art. 46) systematisk problem


2015-03-10 Menneskerettsdomstolen

Case of Y.Y. v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) interference (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) protection of health (art. 8-2) prescribed by law (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) inngrep (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) beskytte helse (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 35) saker som kan prøves (art. 41rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-02-24 Menneskerettsdomstolen

Affaire HALDIMANN ET AUTRES c. SUISSE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 10-2) prescribed by law (art. 35) admissibility criteria / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 10-2) vern om andres omdømme (art. 10-2) vern om andres rettigheter (art. 10-2) foreskrevet ved lov (art. 35) saker som kan prøves


2015-02-17 Menneskerettsdomstolen

Case of BOMAN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK prot 7 art 4 - (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) right not to be tried or punished twice / (art. 35) saker som kan prøves (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell}


2015-02-10 Menneskerettsdomstolen

Case of ÖSTERLUND v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK prot 7 art 4 - (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) right not to be tried or punished twice / (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell} (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger


2015-02-10 Menneskerettsdomstolen

Case of KIIVERI v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 41 EMK prot 7 art 4 - (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) criminal offence (p7-4) right not to be tried or punished twice / (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell} (p7-4) straffbar handling (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger


2015-02-05 Menneskerettsdomstolen

Case of BOCHAN v. UKRAINE (No. 2) (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -1 EMK art 46 -2 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46-1) abide by judgment (art. 46-2) execution of judgment (art. 46-2) individual measures (art. 46-2) reopening of proceedings / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46-1) rette seg etter dommen (art. 46-2) fullbyrdelse av dom (art. 46-2) individuelle tiltak (art. 46-2) gjenopptagelse av prosess


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

AKERLUND v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 13 EMK art 35 - (art. 6) right to a fair trial (art. 13) right to an effective remedy (art. 35) admissibility criteria / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

Case of RINAS v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK prot 7 art 4 - (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) right not to be tried or punished twice / (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell} (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

ALASIPPOLA v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK prot 7 art 4 - (art. 35) admissibility criteria (p7-4) right to not be tried or punished twice-{general} / (art. 35) saker som kan prøves (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell}


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

Affaire PARADISO ET CAMPANELLI c. ITALIE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prevention of disorder (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione personae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) forebygging av uorden (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione personae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade forholdsmessighet


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

MALINEN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 35) admissibility criteria / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 35) saker som kan prøves