Sentrale forskrifter 3111 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-01-12-29 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram


FOR-2017-01-06-13 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til høgre utdanning


FOR-2017-01-06-10 Finansdepartementet

Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikrings- og pensjonsforetak


FOR-2017-01-05-24 Arbeidsdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene


FOR-2017-01-02-5 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om etablering av fleksible områder i 2017


2016

FOR-2016-12-31-1914 Forsvarsdepartementet

Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret


FOR-2016-12-30-1906 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om fiske etter røye på Svalbard i 2017


FOR-2016-12-27-1883 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C


FOR-2016-12-22-1878 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2017


FOR-2016-12-22-1868 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)


FOR-2016-12-22-1842 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om offentlige anskaffelser


FOR-2016-12-21-1875 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-21-1854 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr for eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord


FOR-2016-12-21-1852 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2017


FOR-2016-12-21-1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-21-1835 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2017


FOR-2016-12-21-1834 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2017


FOR-2016-12-21-1833 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2017


FOR-2016-12-21-1830 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone i 2017


FOR-2016-12-21-1829 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2017