Sentrale forskrifter 78 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-05-22-621 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 724 om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning


FOR-2017-03-07-282 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet


FOR-2017-02-17-200 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om Forbrukerklageutvalget


2016

FOR-2016-06-20-735 Barne- og likestillingsdepartementet

Overgangsregler til lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning (EU) nr. 524/2013)


FOR-2016-06-20-733 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om klageorganer for forbrukersaker


FOR-2016-06-07-604 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv


2015

FOR-2015-01-30-72 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet


2014

FOR-2014-06-20-777 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv


FOR-2014-06-13-724 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning


FOR-2014-06-01-697 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om medvirkning og tillitsperson


2013

FOR-2013-12-19-1636 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova


FOR-2013-12-18-1613 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda


FOR-2013-12-17-1592 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om å klargjere morskap


FOR-2013-02-18-203 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker


2012

FOR-2012-11-14-1066 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester


FOR-2012-10-25-990 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning


FOR-2012-07-03-766 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om standard opplysningsskjemaer etter lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv


2011

FOR-2011-11-15-1103 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon


2010

FOR-2010-11-25-1479 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift for sentre for foreldre og barn


FOR-2010-06-04-769 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv