Sentrale forskrifter 323 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-11-23-1361 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv


FOR-2016-11-11-1308 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser


FOR-2016-10-28-1261 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften)


FOR-2016-10-28-1250 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten


FOR-2016-09-07-1052 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev)


FOR-2016-08-26-1003 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer


FOR-2016-06-27-819 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege


FOR-2016-06-24-796 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog


FOR-2016-06-22-770 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m


FOR-2016-06-03-573 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften)


FOR-2016-03-18-268 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften)


FOR-2016-02-12-149 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra India


2015

FOR-2015-12-21-1813 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev


FOR-2015-12-18-1747 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)


FOR-2015-12-17-1886 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner


FOR-2015-12-17-1708 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om apotek, forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek og forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek


FOR-2015-12-15-1574 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om norsk farmakopé


FOR-2015-12-07-1430 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev)


FOR-2015-12-07-1401 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (forskrift om humane organer til transplantasjon)


FOR-2015-11-13-1287 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud