Sentrale forskrifter 235 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-04-24-487 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver


FOR-2017-04-04-446 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge


FOR-2017-03-17-334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


FOR-2017-03-14-324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


FOR-2017-03-10-309 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017–2018


FOR-2017-02-17-213 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS


FOR-2017-02-16-194 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal


FOR-2017-02-13-229 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold


FOR-2017-02-10-228 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet


FOR-2017-02-07-137 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)


FOR-2017-01-26-98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet


FOR-2017-01-19-443 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


FOR-2017-01-19-271 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)


FOR-2017-01-06-13 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til høgre utdanning


2016

FOR-2016-12-22-1930 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-21-1875 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-21-1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-20-1913 Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Sjøkrigsskolen (SKSK)


FOR-2016-12-19-1711 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017


FOR-2016-12-17-1819 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal