Sentrale forskrifter 228 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-02-16-194 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal


FOR-2017-02-07-137 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)


FOR-2017-01-26-98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet


FOR-2017-01-06-13 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til høgre utdanning


2016

FOR-2016-12-22-1930 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-21-1875 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-21-1851 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet


FOR-2016-12-20-1913 Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Sjøkrigsskolen (SKSK)


FOR-2016-12-19-1711 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017


FOR-2016-12-17-1819 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal


FOR-2016-12-17-1708 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter


FOR-2016-12-15-1886 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold


FOR-2016-12-12-1595 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole


FOR-2016-12-07-1525 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)


FOR-2016-11-23-1403 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7


FOR-2016-11-23-1402 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10


FOR-2016-10-26-1442 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)


FOR-2016-08-25-1051 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)


FOR-2016-08-04-979 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Luftkrigsskolen


FOR-2016-07-04-1634 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for studier og eksamen ved Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI)