Sentrale forskrifter 230 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-11-23-1403 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7


FOR-2016-11-23-1402 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10


FOR-2016-11-07-1303 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova


FOR-2016-08-25-1051 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)


FOR-2016-08-04-979 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Luftkrigsskolen


FOR-2016-06-27-828 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt


FOR-2016-06-27-820 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om register for utestengte studenter – RUST


FOR-2016-06-24-794 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften


FOR-2016-06-14-836 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova


FOR-2016-06-14-663 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen


FOR-2016-06-09-923 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark


FOR-2016-06-07-861 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10


FOR-2016-06-07-860 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7


FOR-2016-05-12-956 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane


FOR-2016-04-29-501 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer


FOR-2016-04-28-889 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger


FOR-2016-03-10-290 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen


FOR-2016-03-10-277 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger


FOR-2016-02-26-205 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017


FOR-2016-01-06-68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet