Sentrale forskrifter 477 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-01-02-5 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om etablering av fleksible områder i 2017


2016

FOR-2016-12-27-1883 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C


FOR-2016-12-22-1878 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2017


FOR-2016-12-22-1842 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om offentlige anskaffelser


FOR-2016-12-21-1852 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2017


FOR-2016-12-21-1835 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2017


FOR-2016-12-21-1834 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2017


FOR-2016-12-21-1833 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2017


FOR-2016-12-21-1830 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone i 2017


FOR-2016-12-21-1829 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2017


FOR-2016-12-21-1826 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017


FOR-2016-12-21-1801 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter vassild i 2017


FOR-2016-12-20-1792 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2017


FOR-2016-12-20-1791 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2017


FOR-2016-12-20-1790 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2017


FOR-2016-12-20-1789 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i 2017


FOR-2016-12-20-1777 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2017


FOR-2016-12-20-1775 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2017


FOR-2016-12-20-1774 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2017


FOR-2016-12-20-1760 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2017