Sentrale forskrifter 378 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-11-28-1408 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn


FOR-2016-11-08-1305 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften)


FOR-2016-10-18-1216 Samferdselsdepartementet

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2017


FOR-2016-09-29-1161 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr


FOR-2016-09-23-1142 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/100 spesialtransport)


FOR-2016-09-23-1141 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste mobilkran m.m.)


FOR-2016-09-23-1131 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport)


FOR-2016-09-23-1130 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg)


FOR-2016-09-15-1066 Samferdselsdepartementet

Forskrift om merking av og etablering av sikkerhetssoner tilknyttet innretning for fornybar energiproduksjon


FOR-2016-08-30-1025 Samferdselsdepartementet

Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter


FOR-2016-08-30-1024 Samferdselsdepartementet

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)


FOR-2016-07-07-906 Samferdselsdepartementet

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart


FOR-2016-07-01-868 Samferdselsdepartementet

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv


FOR-2016-06-21-763 Samferdselsdepartementet

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet


FOR-2016-06-17-710 Samferdselsdepartementet

Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere


FOR-2016-06-17-699 Samferdselsdepartementet

Forskrift om sykkelritt på veg


FOR-2016-06-01-561 Samferdselsdepartementet

Forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften)


FOR-2016-06-01-560 Samferdselsdepartementet

Forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften)


FOR-2016-06-01-548 Samferdselsdepartementet

Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitation of all operations in the Kingdom of Norway due to fatal accident on the 29th of April 2016


FOR-2016-05-24-512 Samferdselsdepartementet

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway