Sentrale forskrifter 56 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-02-05-104 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi


2015

FOR-2015-12-11-1436 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Tunisia


FOR-2015-12-11-1435 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan


FOR-2015-12-11-1434 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Guinea-Bissau


FOR-2015-12-11-1433 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt


FOR-2015-09-18-1061 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Den sentralafrikanske republikk


FOR-2015-06-19-663 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen


2014

FOR-2014-08-15-1076 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet


FOR-2014-06-20-780 Utenriksdepartementet

Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner


FOR-2014-05-09-626 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea


FOR-2014-05-09-612 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina


2013

FOR-2013-11-08-1294 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner mot Taliban


FOR-2013-06-19-718 Utenriksdepartementet

Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester


2011

FOR-2011-09-02-902 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak mot Syria


FOR-2011-03-11-265 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Libya


2010

FOR-2010-03-05-310 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner mot Eritrea


2009

FOR-2009-08-21-1148 Utenriksdepartementet

Anerkjennelse av Norges Røde Kors' rett til til bruk av navn og emblem som Norges nasjonale forening i samsvar med Genève-konvensjonene


2007

FOR-2007-02-09-149 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran


2006

FOR-2006-12-15-1405 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea


FOR-2006-09-08-1041 Utenriksdepartementet

Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland