Lokale forskrifter 8929 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-27-498

Forskrift om unntak fra forbudet mot kjøring etter 25. april – snøscooterløype 4, 5, 7 og 9, Grane kommune, Nordland


FOR-2017-04-25-497

Forskrift om politivedtekt, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2017-04-24-496

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2017-04-24-491

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2017 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2017-04-21-490

Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R384 Expanded Setermoen, Bardu, Lavangen, Målselv, Salangen og Sørreisa kommuner, Troms


FOR-2017-04-20-489

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2017-04-18-488

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2017-04-04-468

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Lardal kommune, Vestfold


FOR-2017-04-03-477

Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold


FOR-2017-04-03-442

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2017-03-30-432

Forskrift om politivedtekt, Voss kommune, Hordaland


FOR-2017-03-29-464

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-408

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2017-03-29-407

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2017-03-29-406

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2017-03-29-405

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2017-03-29-404

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2017-03-29-467

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng, Roan kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-29-463

Forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk, Oslo kommune, Oslo


FOR-2017-03-28-476

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Narvik kommune, Nordland