Lokale forskrifter 8588 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-03-20-240

Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat, Bærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud


FOR-2015-03-20-239

Forskrift om vern av Snellingsrøysene naturreservat, Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland


FOR-2015-03-20-238

Forskrift om vern av Rudskampen naturreservat, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2015-03-20-237

Forskrift om vern av Ringiåsen naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2015-03-20-236

Forskrift om vern av Prekestolen naturreservat, Gjerdrum og Nittedal kommuner, Akershus


FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus


FOR-2015-03-20-234

Forskrift om vern av Glitrelia naturreservat, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2015-03-20-233

Forskrift om vern av Gardlaushøgda naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud


FOR-2015-03-12-221

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2015-03-04-199

Forskrift om midlertidig tillegg til forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-03-04-196

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Radøy kommuner, Nordland


FOR-2015-03-02-175

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Hurdal kommune, Akershus


FOR-2015-03-02-177

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden (Henningsvær-området) for fiske med fartøy under 15 meter i 2015, Nordland


FOR-2015-02-26-150

Forskrift om fiske etter rømt laks i sjøen, Fosnes og Namsos kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2015-02-19-195

Forskrift om endring i forskrift om hundehold, Lunner kommune, Oppland


FOR-2015-02-18-173

Forskrift om minsteareal for felling av elg, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2015-02-18-129

Forskrift om utvida bandtvang, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-02-17-219

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Nordre Land kommune, Oppland


FOR-2015-02-16-128

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter fra Bjerkadalen til Vestre Kjennsvatnet, Hemnes kommune, Nordland