Lokale forskrifter 8649 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-09-25-1121

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2015-09-25-1120

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2015-09-25-1119

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2015-09-25-1118

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo kommune og Akershus


FOR-2015-09-25-1117

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2015-09-25-1116

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2015-09-25-1115

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2015-09-25-1114

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2015-09-25-1113

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2015-09-24-1112

Forskrift om endret jakttid for elg i 2015, Marker kommune, Østfold


FOR-2015-09-24-1110

Forskrift om utvidet jakttid for elg i Kautokeino sørvest 2015, Kautokeino kommune, Finnmark


FOR-2015-09-24-1109

Forskrift om utvidet jakttid for elg i Karasjok sør 2015, Karasjok kommune, Finnmark


FOR-2015-09-23-1108

Forskrift om kommuneplan for Bjerkreim kommune, Rogaland


FOR-2015-09-23-1073

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms


FOR-2015-09-22-1072

Forskrift om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal


FOR-2015-09-22-1071

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nord-Trøndelag


FOR-2015-09-22-1070

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Sør-Trøndelag


FOR-2015-09-10-1048

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bindal kommune, Nordland


FOR-2015-09-07-1107

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms


FOR-2015-09-07-1106

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn, delingssaker/oppmålingsforretning m.m. og havneavgifter, Storfjord kommune, Troms