Lokale forskrifter 8598 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-05-11-479

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bø kommune, Telemark


FOR-2015-05-11-478

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Troms


FOR-2015-05-07-477

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hægebostad kommune, Vest-Agder


FOR-2015-05-06-439

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen sjøkart nr. 5 og 6, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2015-05-05-438

Forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord, Sogn og Fjordane


FOR-2015-04-30-476

Forskrift om utvida jakttid for bever, Alvdal kommune, Hedmark


FOR-2015-04-30-435

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Risør kommune, Aust-Agder


FOR-2015-04-29-475

Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2015-04-29-415

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2015-04-28-474

Forskrift om utvida jakttid på bever, Tynset kommune, Hedmark


FOR-2015-04-27-414

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 131, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-04-24-413

Vedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner, Vestfold


FOR-2015-04-23-433

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Gjerstad kommune, Aust-Agder


FOR-2015-04-23-432

Forskrift om minsteareal for felling av elg, hjort og rådyr, Suldal kommune, Rogaland


FOR-2015-04-23-412

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nome kommune, Telemark


FOR-2015-04-22-431

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-04-21-430

Forskrift om endring i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Skodje kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-04-20-473

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Vestby kommune, Akershus


FOR-2015-04-17-393

Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms


FOR-2015-04-15-392

Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak for kommunal veg og riks- og fylkesveg ved fare for dårlig luftkvalitet, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag