Lokale forskrifter 8838 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-07-06-888

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket, Rogaland


FOR-2016-06-29-939

Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2016-06-28-813

Forskrift om utvidelse av jakttiden på grågås på Jeløy, Moss kommune, Østfold


FOR-2016-06-23-811

Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-06-23-810

Forskrift om politivedtekt, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-23-884

Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-23-883

Forskrift om hundehold, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-06-22-808

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2016-06-22-807

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-06-22-806

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-06-22-918

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-06-22-809

Forskrift om tidligere jaktstart på kanadagås i 2016, Aremark kommune, Østfold


FOR-2016-06-22-748

Forskrift om vernskog, Telemark


FOR-2016-06-22-803

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-21-747

Forskrift om tilskudd til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell i Nord-Trøndelag reinbeiteområde i 2016/2017


FOR-2016-06-20-882

Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og serveringsloven, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-06-17-695

Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke


FOR-2016-06-17-746

Forskrift om jakt etter hjort og minsteareal, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-06-17-693

Forskrift om vern av Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-06-17-692

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag