Lokale forskrifter 8737 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


FOR-2016-01-26-63

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-01-26-62

Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-01-22-49

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden


FOR-2016-01-22-48

Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus


FOR-2016-01-22-47

Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


2015

FOR-2015-12-22-1664

Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner, Rogaland


FOR-2015-12-21-1663

Forskrift om endring i forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane


FOR-2015-12-18-1796

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2015-12-17-1655

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Hå kommune, Rogaland


FOR-2015-12-17-1876

Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Hamarøy kommune, Nordland


FOR-2015-12-17-1875

Forskrift om gebyrer 2016, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2015-12-17-1859

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Lenvik kommune, Troms


FOR-2015-12-17-1858

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2015-12-17-1857

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, Akershus


FOR-2015-12-17-1659

Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningstjeneste (gebyrregulativ) Fedje kommune, Hordaland


FOR-2015-12-17-1658

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg, Rygge kommune, Øst..


FOR-2015-12-17-1657

Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2015-12-17-1656

Forskrift om tøming av slamavskiljar og tette tanker mv., Skjåk kommune, Oppland


FOR-2015-12-16-1881

Forskrift for gebyrregulativ, slamgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag