Lokale forskrifter 8921 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-17-45

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-16-34

Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-02-3

Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017


FOR-0000-00-00-6 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Andebu kommune


2016

FOR-2016-12-20-1919

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2016-12-20-1912

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-20-1910

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-12-20-1702

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2016-12-20-1703

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2017, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2016-12-16-1701

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-16-1594

Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Bergen kommune, Hordaland


FOR-2016-12-16-1633

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-12-16-1632

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder


FOR-2016-12-16-1631

Forskrift om vern av Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2016-12-16-1630

Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2016-12-16-1629

Forskrift om vern av Kopperhaugene og Vindernhøgda friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-12-16-1628

Forskrift om vern av Ullensvang naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland


FOR-2016-12-16-1627

Forskrift om vern av Åkre og Vikane naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland


FOR-2016-12-16-1626

Forskrift om vern av Nørdstebøberget naturreservat, Nordre Land og Etnedal kommuner, Oppland


FOR-2016-12-16-1625

Forskrift om vern av Dørdalen naturreservat, Gausdal kommune, Oppland