Lokale forskrifter 8632 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-07-01-789

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak, Hordaland


FOR-2015-06-30-788

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland


FOR-2015-06-29-787

Forskrift om politivedtekt, Granvin herad, Hordaland


FOR-2015-06-29-786

Forskrift om politivedtekt, Ulvik herad, Hordaland


FOR-2015-06-29-785

Forskrift om politivedtekt, Karasjok kommune, Finnmark


FOR-2015-06-26-784

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket, Hedmark


FOR-2015-06-25-744

Forskrift om politivedtekt, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-06-25-743

Forskrift om politivedtekt, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2015-06-24-783

Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Sørum kommune, Akershus


FOR-2015-06-22-781

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2015-06-22-742

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland


FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland


FOR-2015-06-19-739

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket, Møre og Romsdal


FOR-2015-06-18-779

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Askim kommune, Østfold


FOR-2015-06-18-738

Forskrift om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 i følgende kommuner: Fredrikstad, Sarpsborg, Tynset, Bærum, Asker, Skedsmo, Oslo..


FOR-2015-06-18-737

Forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015, i følgende kommuner: Marker, Oppegård, Hamar, Gausdal, Horten, Porsgrunn, Lillesand, Mandal, Stavanger, Hå, Au..


FOR-2015-06-18-736

Forskrift om endret jakttid for elg i 2015, Rømskog, Aremark og Halden kommuner, Østfold


FOR-2015-06-18-642

Forskrift om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell i Troms og Nordland reinbeiteområder i 2015/2016


FOR-2015-06-17-641

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vestfold


FOR-2015-06-13-735

Vedtekter for gravplassene i 2015, Bergen kommune, Hordaland