Lokale forskrifter 8838 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-08-19-990

Forskrift om godkjenning av Myrkdalen som typisk turiststad, Voss kommune, Hordaland


FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-08-17-972

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-07-06-888

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket, Rogaland


FOR-2016-06-29-939

Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2016-06-23-811

Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-06-23-810

Forskrift om politivedtekt, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-23-884

Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-23-883

Forskrift om hundehold, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-06-22-808

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2016-06-22-807

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-06-22-806

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-06-22-918

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-06-22-748

Forskrift om vernskog, Telemark


FOR-2016-06-22-803

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-21-917

Forskrift om serverings- og skjenketid alkoholholdig drikk, Sør-Aurdal kommune, Oppland


FOR-2016-06-21-747

Forskrift om tilskudd til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell i Nord-Trøndelag reinbeiteområde i 2016/2017


FOR-2016-06-20-969

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold