Lokale forskrifter 8591 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-04-14-360

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland


FOR-2015-04-13-358

Forskrift om politivedtekt, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-04-13-359

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2015-04-09-356

Forskrift om politivedtekt, Eidsberg kommune, Østfold


FOR-2015-04-09-357

Forskrift om utvida jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2015 til og med 31. mars 2017, Folldal kommune, Hedmark


FOR-2015-03-27-320

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tokke kommune, Telemark


FOR-2015-03-27-300

Forskrift om utvidet jakttid for elg i 2015, Kautokeino


FOR-2015-03-26-299

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder


FOR-2015-03-26-265

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2015-03-26-264

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2015-03-26-263

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2015-03-26-262

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo kommune og Akershus


FOR-2015-03-26-352

Forskrift om minsteareal for felling av elg og hjort, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-2015-03-26-298

Forskrift om snøskuterløyper, Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark


FOR-2015-03-25-297

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger 2015 (vegliste for Nordland), Nordland


FOR-2015-03-25-296

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger 2015 (vegliste for Troms), Troms


FOR-2015-03-25-295

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger 2015 (vegliste for Finnmark), Finnmark


FOR-2015-03-25-261

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland


FOR-2015-03-24-260

Forskrift om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal


FOR-2015-03-24-259

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nord-Trøndelag