Lokale forskrifter 8568 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-02-18-129

Forskrift om utvida bandtvang, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-02-16-128

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter fra Bjerkadalen til Vestre Kjennsvatnet, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2015-02-12-127

Forskrift om boligsoneparkering, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2015-02-11-105

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet, Beiarn kommune, Nordland


FOR-2015-02-10-104

Forskrift om ekstraordinær bandtvang, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-02-09-101

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Gjøvik kommune, Oppland


FOR-2015-02-09-100

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Stokke kommune, Vestfold


FOR-2015-02-06-99

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune, Aust-Agder


FOR-2015-01-29-95

Forskrift om utvida bandtvang, Eid kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-01-22-75

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland


FOR-2015-01-22-67

Forskrift om renovasjon, Rømskog kommune, Østfold


FOR-2015-01-20-43

Forskrift om politivedtekt, Alvdal kommune, Hedmark


FOR-2015-01-16-66

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland


FOR-2015-01-12-25

Forskrift om forsøk med foretaksmøte i kommunale foretak, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-01-12-26

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2015-01-09-24

Forskrift om politivedtekt, Nedre Eiker kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-12-22-1878

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2015, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2014-12-19-1748

Fastsetting av samisk navn på Lavangen kommune, Troms


FOR-2014-12-18-1928

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-12-18-1877

Forskrift om renovasjon for husholdningsavfall, Gjøvik kommune, Oppland