Lokale forskrifter 8798 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-05-19-518

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland


FOR-2016-05-18-516

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Troms


FOR-2016-05-12-494

Forskrift om politivedtekt, Vinje kommune, Telemark


FOR-2016-05-12-515

Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for gebyr av denne tjenesten, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-05-10-514

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nes kommune, Akershus


FOR-2016-05-09-483

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-05-09-482

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-05-09-481

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2016-05-04-479

Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


FOR-2016-04-28-492

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent, Træna kommune, Nordland


FOR-2016-04-28-449

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-04-25-446

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-04-21-513

Forskrift om endring i forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede, Hedmark


FOR-2016-04-19-419

Forskrift om åpningstider serveringssteder, og salgs- og skjenketider alkoholholdige drikker, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-04-15-382

Fastsetting av samisk navn på Fauske kommune, Nordland


FOR-2016-04-15-381

Fastsetting av kvensk navn på Kåfjord kommune, Troms


FOR-2016-04-11-365

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland


FOR-2016-04-11-364

Forskrift om utviding av periode for sanking av egg fra grågås for år 2016 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2016-04-06-392

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, (forskrift om RMP-tilskudd), Oslo og Akershus


FOR-2016-04-05-363

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Finnmark