Lokale forskrifter 8790 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-04-15-382

Fastsetting av samisk navn på Fauske kommune, Nordland


FOR-2016-04-15-381

Fastsetting av kvensk navn på Kåfjord kommune, Troms


FOR-2016-04-12-367

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2016-04-12-366

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-04-11-365

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland


FOR-2016-04-11-364

Forskrift om utviding av periode for sanking av egg fra grågås for år 2016 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2016-04-06-392

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, (forskrift om RMP-tilskudd), Oslo og Akershus


FOR-2016-04-05-363

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Finnmark


FOR-2016-04-05-362

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Troms


FOR-2016-04-05-361

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nordland


FOR-2016-04-05-340

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2016-04-04-391

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Svelvik kommune, Vestfold


FOR-2016-03-30-317

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2016-03-30-316

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2016-03-30-315

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2016-03-30-314

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo kommune og Akershus


FOR-2016-03-29-390

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Ringebu kommune, Oppland


FOR-2016-03-29-310

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2016-03-29-309

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2016-03-29-308

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark