Lokale forskrifter 8630 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-07-10-923

Forskrift om politivedtekt, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2015-07-08-840

Forskrift om politivedtekt, Rollag kommune, Buskerud


FOR-2015-07-03-839

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Telemark


FOR-2015-07-02-838

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Oppland


FOR-2015-07-01-837

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Finnmark


FOR-2015-07-01-789

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak, Hordaland


FOR-2015-06-30-788

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland


FOR-2015-06-29-787

Forskrift om politivedtekt, Granvin herad, Hordaland


FOR-2015-06-29-786

Forskrift om politivedtekt, Ulvik herad, Hordaland


FOR-2015-06-29-785

Forskrift om politivedtekt, Karasjok kommune, Finnmark


FOR-2015-06-26-784

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket, Hedmark


FOR-2015-06-25-744

Forskrift om politivedtekt, Vikna kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-06-25-743

Forskrift om politivedtekt, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2015-06-24-783

Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Sørum kommune, Akershus


FOR-2015-06-22-781

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2015-06-22-742

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland


FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland


FOR-2015-06-19-836

Forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Østfold


FOR-2015-06-19-739

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket, Møre og Romsdal


FOR-2015-06-18-921

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Gjøvik kommune, Oppland