Lokale forskrifter 8669 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-11-25-1349

Forskrift om nedgravne oljetankar, Fitjar kommune, Hordaland


FOR-2015-11-23-1346

Forskrift om politivedtekt, Sula kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-18-1345

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2015-11-17-1322

Forskrift om stenging av område ved Gåsvær i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med not og trål i 2015, Troms


FOR-2015-11-12-1344

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-12-1343

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-11-10-1319

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2016, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2015-11-06-1272

Forskrift om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-03-1271

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2015-10-27-1251

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vågå kommune, Oppland


FOR-2015-10-26-1314

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2015-10-26-1313

Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter m.m, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2015-10-23-1219

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2015-10-22-1218

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Krødsherad kommune, Buskerud


FOR-2015-10-14-1200

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune, Nordland


FOR-2015-10-08-1185

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2015-10-08-1184

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2015-10-08-1183

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2015-10-08-1217

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-10-07-1152

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland