Lokale forskrifter 8961 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-16-345

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Evenes kommune, Nordland


FOR-2017-03-14-318

Forskrift om midlertidig ferdselsforbud i forbindelse med arbeid i Grøtøyleden, Steigen kommune, Nordland


FOR-2017-03-14-343

Forskrift om oppheving av fredningsvedtak av ei stor lind på eiendommen gnr. 81 bnr. 1 i Os kommune, Hordaland


FOR-2017-03-14-319

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vennesla kommune, Vest-Agder


FOR-2017-03-14-317

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2017-03-10-306

Forskrift om godkjenning av Mandal kommune som typisk turiststed årlig i perioden 1. juli–16. august, Vest-Agder


FOR-2017-03-09-305

Forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-08-316

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Seljord kommune, Telemark


FOR-2017-03-07-342

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktperioden 1. april 2017–31. mars 2022, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2017-03-02-315

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-03-01-238

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden (Henningsvær-området) for fiske med fartøy under 15 meter i 2017, Nordland


FOR-2017-02-28-236

Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra


FOR-2017-02-28-237

Forskrift om deler av Svullrya sentrum som typisk turiststed, Grue kommune, Hedmark


FOR-2017-02-23-256

Forskrift for grunnskolen, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2017-02-23-255

Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2017-02-23-235

Forskrift om Sollia som typisk turiststed, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2017-02-22-302

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-02-22-279

Forskrift om åpning av jakt på hjortevilt, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2017-02-22-223

Forskrift om adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang for hund, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-02-21-199

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag