Lokale forskrifter 8853 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-09-21-1086

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-09-15-1084

Forskrift om politivedtekt, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-09-15-1083

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-09-14-1082

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2016-09-13-1081

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2016-09-09-1041

Godkjenning av våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-09-08-1080

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Åseral kommune, Vest-Agder


FOR-2016-09-08-1079

Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-09-07-1060

Forskrift om gebyrregulativ for plan, regulering, byggesak, geodata og landbruk, Sørum kommune, Akershus


FOR-2016-09-01-1038

Forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2016


FOR-2016-08-26-1010

Endret organisatorisk tilhørighet for Namsfogden i Oslo


FOR-2016-08-19-990

Forskrift om godkjenning av Myrkdalen som typisk turiststad, Voss kommune, Hordaland


FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-08-17-972

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2016-08-08-1015

Forskrift om innkreving av finansieringsbidrag til bygging av offentlig veg i Tromsø kommune, Troms


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-07-06-888

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket, Rogaland


FOR-2016-06-29-939

Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2016-06-23-811

Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag