Lokale forskrifter 610 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-16-1622

Forskrift om vern av Fagermåsan naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-12-16-1621

Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-12-16-1620

Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-12-13-1692

Forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2016-12-06-1438

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2016-12-05-1437

Forskrift om alkoholomsetning m.m., Vestby kommune, Akershus


FOR-2016-11-21-1890

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Akershus fylkeskommune


FOR-2016-11-21-1355

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1351

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1300

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-10-31-1915

Forskrift om endring i forskrift om salgstider for øl og vin og brennevin i lukket forpakning med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol, Frogn kommune, Akershus


FOR-2016-10-24-1291

Forskrift om transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus (TT-ordningen)


FOR-2016-09-27-1113

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2016-09-14-1082

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2016-09-07-1060

Forskrift om gebyrregulativ for plan, regulering, byggesak, geodata og landbruk, Sørum kommune, Akershus


FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-22-918

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1078

Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1077

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Akershus