Lokale forskrifter 612 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-28-401

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2017-03-01-459

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Bærum kommune, Akershus


FOR-2017-02-15-197

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rælingen kommune, Akershus


FOR-2017-02-02-247

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Fet kommune, Akershus


FOR-2017-01-25-165

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bærum kommune, Akershus


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-19-1923

Forskrift om skoleskyss for videregående skole, Akershus fylkeskommune


FOR-2016-12-19-1922

Forskrift om skoleskyss for grunnskolen, Akershus fylkeskommune


FOR-2016-12-16-1622

Forskrift om vern av Fagermåsan naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-12-16-1621

Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-12-16-1620

Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-12-13-1692

Forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2016-12-12-1932

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Fet kommune, Akershus


FOR-2016-12-06-1438

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2016-12-05-1437

Forskrift om alkoholomsetning m.m., Vestby kommune, Akershus


FOR-2016-11-28-1933

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Oppegård kommune, Akershus


FOR-2016-11-21-1890

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Akershus fylkeskommune


FOR-2016-11-21-1355

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1351

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1300

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Asker kommune, Akershus