Lokale forskrifter 609 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-06-1438

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus


FOR-2016-12-05-1437

Forskrift om alkoholomsetning m.m., Vestby kommune, Akershus


FOR-2016-11-21-1355

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1351

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1300

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-10-24-1291

Forskrift om transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus (TT-ordningen)


FOR-2016-09-27-1113

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2016-09-14-1082

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2016-09-07-1060

Forskrift om gebyrregulativ for plan, regulering, byggesak, geodata og landbruk, Sørum kommune, Akershus


FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-22-918

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1078

Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1077

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-06-13-801

Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, 4-årig YSK-løp innen utdanningsprogrammet service og samferdsel ved Bleiker videregående skole


FOR-2016-06-13-800

Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, 3-årig opplæringsløp til generell studiekompetanse innen utdanningsprogrammet service og samferdse..


FOR-2016-06-13-688

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-05-25-552

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Lørenskog kommune, Akershus


FOR-2016-05-23-643

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Fet kommune, Akershus


FOR-2016-05-10-514

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nes kommune, Akershus