Lokale forskrifter 326 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-29-406

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2017-02-02-301

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-16-1633

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-12-16-1632

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1395

Forskrift om vern av Lemfjellheia naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1394

Forskrift om vern av Tårendalen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1393

Forskrift om vern av Tveiteråsen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1392

Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1391

Forskrift om vern av Storåna naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1390

Forskrift om vern av Navassfjell naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-09-15-1267

Forskrift om hundehold, Risør kommune, Aust-Agder


FOR-2016-06-20-882

Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og serveringsloven, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-06-10-629

Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog naturreservat i Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-03-15-687

Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


FOR-2016-03-01-244

Forskrift om tilgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bygland kommune, Aust-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1549

Forskrift om vern av Badstudalen naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder


FOR-2015-12-11-1543

Forskrift om vern av Stuvåna naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2015-12-11-1542

Forskrift om vern av Eikelidalen naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2015-12-11-1541

Forskrift om vern av Berlifjell naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder