Lokale forskrifter 514 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-29-404

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1623

Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud


FOR-2016-11-25-1383

Forskrift om vern av Fjellstulfjellet naturreservat, Notodden kommune, Telemark og Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2016-11-25-1382

Forskrift om vern av Presttjennmarka naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud


FOR-2016-10-24-1292

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud


FOR-2016-09-29-1153

Forskrift om hundehald, Hemsedal kommune, Buskerud


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-10-627

Forskrift om vern av Rankedal naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-06-10-626

Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-06-10-624

Forskrift om vern av Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-06-10-623

Forskrift om vern av Gulsvikelvi naturreservat, Flå kommune, Buskerud


FOR-2016-06-10-622

Forskrift om vern av Nøreimsbekken naturreservat, Gol kommune, Buskerud


FOR-2016-06-09-648

Forskrift om adgang til jakt etter bever, Hol kommune, Buskerud


FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


FOR-2016-05-30-880

Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


FOR-2016-04-28-449

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-03-18-302

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2016-01-29-80

Forskrift om politivedtekt, Nes kommune, Buskerud


2015

FOR-2015-12-17-1857

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, Akershus