Lokale forskrifter 351 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-20-1703

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2017, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2016-12-15-1806

Alkoholpolitisk handlingsplan – jf. alkoholloven og forskrift til alkoholloven, Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Finnmark


FOR-2016-12-15-1805

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Finnmark


FOR-2016-12-15-1698

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark


FOR-2016-12-14-1697

Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Alta kommune, Finnmark


FOR-2016-11-23-1413

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Alta kommune, Finnmark


FOR-2016-10-04-1188

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Finnmark


FOR-2016-03-18-300

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, Alta kommune, Finnmark


2015

FOR-2015-11-19-1427

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2015-08-06-951

Forskrift om tidlig jakt på grågås, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2015-07-01-837

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Finnmark


FOR-2015-06-29-785

Forskrift om politivedtekt, Karasjok kommune, Finnmark


2014

FOR-2014-12-15-1694

Forskrift om snøskuterløyper, Måsøy kommune, Finnmark


FOR-2014-12-15-1693

Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2014-12-10-1978

Forskrift for inntak og formidling for den videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune


FOR-2014-07-01-914

Forskrift om oppheving av forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane..


FOR-2014-06-24-984

Forskrift om bruk av motorfartøy, Alta kommune, Finnmark


FOR-2014-06-23-832

Forskrift om politivedtekt, Nordkapp kommune, Finnmark


FOR-2014-06-11-712

Forskrift om politivedtekt, Alta kommune, Finnmark


FOR-2014-03-26-362

Forskrift om navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Sør-Varanger kommune, Finnmark