Lokale forskrifter 543 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-26-127

Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-20-1919

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2016-12-16-1619

Forskrift om vern av Skordalen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2016-12-16-1618

Forskrift om vern av Luvdalsætra naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1379

Forskrift om vern av Korpreiret naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1378

Forskrift om vern av Skasberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1377

Forskrift om vern av Lindberget naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1376

Forskrift om vern av Nygardsmyrene naturreservat, Eidskog og Sør-Odal kommuner, Hedmark


FOR-2016-11-25-1375

Forskrift om vern av Solfrittkroken naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1374

Forskrift om vern av Gammeldalsberget naturreservat, Tynset kommune, Hedmark


FOR-2016-09-28-1116

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2016-09-27-1126

Forskrift om godkjenning av Os som typisk turiststed, Os kommune, Hedmark


FOR-2016-08-17-972

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2016-06-15-650

Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket, Hedmark


FOR-2016-06-10-620

Forskrift om vern av Deifjellia naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2016-05-12-877

Alkoholpolitiske retningslinjer perioden 1. oktober 2016–30. september 2020, Kongsvinger kommune, Hedmark


FOR-2016-03-03-270

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Våler kommune, Hedmark


FOR-2016-01-22-49

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden


FOR-2016-01-22-47

Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark