Lokale forskrifter 537 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-20-489

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2017-03-28-403

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2017-03-27-462

Forskrift om forlenget jaktsesong for beverjakt, Våler kommune, Hedmark


FOR-2017-03-13-475

Forskrift om endring i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2017-03-07-342

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktperioden 1. april 2017–31. mars 2022, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2017-02-28-237

Forskrift om deler av Svullrya sentrum som typisk turiststed, Grue kommune, Hedmark


FOR-2017-02-23-235

Forskrift om Sollia som typisk turiststed, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2017-02-14-248

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2017-01-26-127

Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-20-1919

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2016-12-16-1619

Forskrift om vern av Skordalen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2016-12-16-1618

Forskrift om vern av Luvdalsætra naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1379

Forskrift om vern av Korpreiret naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1378

Forskrift om vern av Skasberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1377

Forskrift om vern av Lindberget naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1376

Forskrift om vern av Nygardsmyrene naturreservat, Eidskog og Sør-Odal kommuner, Hedmark


FOR-2016-11-25-1375

Forskrift om vern av Solfrittkroken naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2016-11-25-1374

Forskrift om vern av Gammeldalsberget naturreservat, Tynset kommune, Hedmark


FOR-2016-09-27-1126

Forskrift om godkjenning av Os som typisk turiststed, Os kommune, Hedmark