Lokale forskrifter 590 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-16-1594

Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Bergen kommune, Hordaland


FOR-2016-12-16-1628

Forskrift om vern av Ullensvang naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland


FOR-2016-12-16-1627

Forskrift om vern av Åkre og Vikane naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland


FOR-2016-12-07-1515

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Ulvik herad, Hordaland


FOR-2016-11-16-1352

Forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i de tette trehusområder, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2016-10-25-1349

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Etne kommune, Hordaland


FOR-2016-09-28-1122

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2016-09-21-1108

Forskrift om sal, skjenking og opningstider for alkoholhaldig drikke, Radøy kommune, Hordaland


FOR-2016-09-15-1513

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) – Midttun (km 480,9), Bergen kommune, Hordaland


FOR-2016-08-19-990

Forskrift om godkjenning av Myrkdalen som typisk turiststad, Voss kommune, Hordaland


FOR-2016-06-14-881

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune


FOR-2016-06-09-647

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak, Hordaland


FOR-2016-06-07-598

Forskrift om godkjenning av Tyssedal/Skjeggedal som typisk turiststad, Odda kommune, Hordaland


FOR-2016-05-26-879

Forskrift om sals- og skjenketider ved omsetning av alkoholhaldig drikk, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2016-05-04-479

Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


FOR-2016-02-25-226

Forskrift om drosjereglement for Bergen køyreområde, Bergen, Sund, Fjell og Askøy kommune, Hordaland


FOR-2016-02-09-139

Forskrift om kommunale gebyr for arealeininga, Sund kommune, Hordaland


FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2015

FOR-2015-12-17-1858

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2015-12-17-1659

Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningstjeneste (gebyrregulativ) Fedje kommune, Hordaland