Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2015

FOR-2015-11-25-1349

Forskrift om nedgravne oljetankar, Fitjar kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-12-15-1837

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Fitjar kommune, Hordaland


FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


FOR-2010-06-16-912

Forskrift om bandtvang, Fitjar kommune, Hordaland


2009

FOR-2009-05-22-604

Forskrift om minsteareal for hjort, Fitjar kommune, Hordaland


2008

FOR-2008-10-29-1223

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Stord og Fitjar kommunar, Hordaland


2007

FOR-2007-12-20-1818

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kommunar, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


1999

FOR-1999-10-18-1106

Forskrift om politivedtekt, Fitjar kommune, Hordaland


1996

FOR-1996-05-02-471

Forskrift om fartsbegrensning i Smedaholmsundet, Fitjar kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-12-15-1063

Forskrift om fredning av Rimbareidtjørna naturreservat, Fitjar kommune, Hordaland


FOR-1995-12-15-1062

Forskrift om fredning av Vestbøstadtjørna naturreservat, Fitjar kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-262

Forskrift om vern for Tangbleikjo naturreservat, Fitjar kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-261

Forskrift om vern for Senjen naturreservat, Fitjar kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-260

Forskrift om vern for Eggholmen naturreservat, Fitjar kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-06-06-2

Forskrift om sammenslutning av Fitjar og Austevoll kommuner, Hordaland


FOR-1963-04-26-3

Forskrift om grenseregulering, Fitjar og Austvoll kommuner, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-75 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Fitjar kommune