Lokale forskrifter 676 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-25-1373

Forskrift om vern av Prestaksla naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-24-1415

Forskrift om endring i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-08-1350

Forskrift om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn, Møre og Romsdal


FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


FOR-2016-09-26-1222

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fræna kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-09-22-1109

Forskrift om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-23-884

Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-22-803

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-16-745

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-15-960

Forskrift om endring i forskrift for husholdningsavfall, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-05-24-550

Forskrift om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn, Møre og Romsdal


FOR-2016-05-04-479

Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


FOR-2016-04-28-1422

Forskrift for slamhandtering, Hareid og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2016-04-25-446

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-03-08-247

Forskrift for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Rauma kommune, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-12-11-1874

Forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2016, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2015-12-11-1873

Forskrift om anløpsavgift 2016, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2015-12-11-1558

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Ålesundregionens Havn, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-25-1428

Forskrift for jakt på elg, hjort og rådyr, Norddal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-23-1346

Forskrift om politivedtekt, Sula kommune, Møre og Romsdal