Lokale forskrifter 679 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-08-555

Forskrift om nedsenking av garnreiskap, Møre og Romsdal


FOR-2017-03-23-382

Forskrift om tillatne vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal


FOR-2017-03-09-579

Forskrift om anløpsavgift, Herøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-25-246

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-16-34

Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-12-16-1701

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-15-1940

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Rauma kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-09-1893

Forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2017, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-09-1892

Forskrift om anløpsavgift 2017, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-25-1373

Forskrift om vern av Prestaksla naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-24-1916

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-24-1803

Forskrift om avløpsgebyr, Vestnes kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-08-1350

Forskrift om anløpsavgift i Molde og Romsdal Havn, Møre og Romsdal


FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


FOR-2016-09-26-1222

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fræna kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-23-884

Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder, Molde kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-22-803

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-16-745

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-05-04-479

Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal