Lokale forskrifter 499 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-09-583

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-04-25-624

Forskrift om tilsyn med brannobjekter, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-04-18-522

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt, med tilhørende jakttid, etter hjortevilt og bever, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-03-23-384

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nord-Trøndelag


FOR-2017-03-15-430

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-03-02-315

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Verran kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-02-23-255

Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2017-02-21-199

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-26-96

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-17-45

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-20-1912

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1617

Forskrift om vern av Hemrasmarka naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1616

Forskrift om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1615

Forskrift om vern av Storåa naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1614

Forskrift om vern av Hemna naturreservat, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1613

Forskrift om vern av Erikskulen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-16-1612

Forskrift om vern av Oksdøla naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-12-13-1917

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-11-25-1368

Forskrift om vern av Vikalian naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag og Leksvik kommune, Nord-Trøndelag