Lokale forskrifter 488 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-25-1368

Forskrift om vern av Vikalian naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag og Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-09-30-1127

Forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke


FOR-2016-09-22-1110

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nord-Trøndelag


FOR-2016-09-19-1106

Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-06-21-747

Forskrift om tilskudd til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell i Nord-Trøndelag reinbeiteområde i 2016/2017


FOR-2016-06-17-695

Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke


FOR-2016-06-17-693

Forskrift om vern av Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-06-02-596

Forskrift om tilsyn i brannobjekt, Innherred samkommune, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2016-05-25-1410

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-02-16-243

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-02-16-145

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-02-09-140

Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, Grong kommune, Nord-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1553

Forskrift om vern av Holden naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1552

Forskrift om vern av Kjesbu–Høgmannen naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1551

Forskrift om vern av Møytlaskardet naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1550

Forskrift om vern av Møytla naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1502

Forskrift om vern av Ramsås naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1501

Forskrift om vern av Storgaulstadhøgda–Trollfossklompen naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1500

Forskrift om vern av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1499

Forskrift om vern av Finnvolldalen–Esplingdalen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag