Lokale forskrifter 736 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-28-1417

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland


FOR-2016-11-10-1319

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Sortland kommune, Nordland


FOR-2016-11-10-1318

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Sortland kommune, Nordland


FOR-2016-10-31-1276

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland


FOR-2016-10-04-1186

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nordland


FOR-2016-09-22-1268

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-09-01-1038

Forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2016


FOR-2016-06-29-939

Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2016-06-23-883

Forskrift om hundehold, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-06-15-1181

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2016-05-19-518

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland


FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


FOR-2016-04-28-492

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent, Træna kommune, Nordland


FOR-2016-04-15-382

Fastsetting av samisk navn på Fauske kommune, Nordland


FOR-2016-04-11-365

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland


FOR-2016-04-11-364

Forskrift om utviding av periode for sanking av egg fra grågås for år 2016 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2016-03-07-246

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Fauske kommune, Nordland


FOR-2016-03-03-227

Forskrift om hundehold, Narvik kommune, Nordland


FOR-2016-02-17-200

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2016-02-11-174

Forskrift om løyper til kjøring med snøskuter på vinterføre. Fauske kommune, Nordland