Lokale forskrifter 745 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-27-498

Forskrift om unntak fra forbudet mot kjøring etter 25. april – snøscooterløype 4, 5, 7 og 9, Grane kommune, Nordland


FOR-2017-04-24-491

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2017 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2017-03-28-476

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Narvik kommune, Nordland


FOR-2017-03-23-439

Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Fauske kommune, Nordland


FOR-2017-03-22-394

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nordland


FOR-2017-03-16-345

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Evenes kommune, Nordland


FOR-2017-03-14-318

Forskrift om midlertidig ferdselsforbud i forbindelse med arbeid i Grøtøyleden, Steigen kommune, Nordland


FOR-2017-03-01-238

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden (Henningsvær-området) for fiske med fartøy under 15 meter i 2017, Nordland


FOR-2017-02-28-428

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland


FOR-2017-02-22-279

Forskrift om åpning av jakt på hjortevilt, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2017-02-15-278

Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-20-1703

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2017, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2016-12-15-1927

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2016-12-15-1908

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2016-12-15-1911

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-12-15-1699

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2016-12-14-1696

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune, Nordland


FOR-2016-12-12-1520

Forskrift om politivedtekt, Narvik kommune, Nordland


FOR-2016-12-12-1522

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Rana kommune, Nordland