Lokale forskrifter 746 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-16-345

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Evenes kommune, Nordland


FOR-2017-03-14-318

Forskrift om midlertidig ferdselsforbud i forbindelse med arbeid i Grøtøyleden, Steigen kommune, Nordland


FOR-2017-03-01-238

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden (Henningsvær-området) for fiske med fartøy under 15 meter i 2017, Nordland


FOR-2017-02-22-279

Forskrift om åpning av jakt på hjortevilt, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2017-02-15-278

Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt, Lurøy kommune, Nordland


FOR-2017-01-25-86

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-20-1703

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2017, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2016-12-15-1927

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2016-12-15-1908

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2016-12-15-1911

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-12-15-1699

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2016-12-14-1696

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune, Nordland


FOR-2016-12-12-1520

Forskrift om politivedtekt, Narvik kommune, Nordland


FOR-2016-12-12-1522

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Rana kommune, Nordland


FOR-2016-12-08-1691

Forskrift om betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker 2017, Bodø kommune, Nordland


FOR-2016-12-07-1439

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland fylkeskommune


FOR-2016-11-28-1417

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland


FOR-2016-11-10-1319

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Sortland kommune, Nordland


FOR-2016-11-10-1318

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Sortland kommune, Nordland