Lokale forskrifter 557 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-28-402

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2017-02-23-256

Forskrift for grunnskolen, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-20-1702

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2016-12-16-1626

Forskrift om vern av Nørdstebøberget naturreservat, Nordre Land og Etnedal kommuner, Oppland


FOR-2016-12-16-1625

Forskrift om vern av Dørdalen naturreservat, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2016-12-15-1895

Forskrift om hundehald, Lesja kommune, Oppland


FOR-2016-12-12-1521

Forskrift om hundehold, Søndre Land kommune, Oppland


FOR-2016-10-27-1271

Forskrift om nedgravde oljetanker, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-2016-06-21-917

Forskrift om serverings- og skjenketid alkoholholdig drikk, Sør-Aurdal kommune, Oppland


FOR-2016-06-10-621

Forskrift om vern av Augla naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland


FOR-2016-06-02-742

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik kommune, Oppland


FOR-2016-05-26-594

Vedtekter for skolefritidsordning, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-2016-05-26-553

Forskrift om skolekretsgrenser, Lillehammer kommune, Oppland


FOR-2016-03-29-390

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Ringebu kommune, Oppland


FOR-2016-01-28-79

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gausdal kommune, Oppland


2015

FOR-2015-12-17-1857

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, Akershus


FOR-2015-12-17-1656

Forskrift om tøming av slamavskiljar og tette tanker mv., Skjåk kommune, Oppland


FOR-2015-12-15-1918

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Sør-Fron kommune, Oppland


FOR-2015-12-11-1557

Forskrift om vern av Ridderspranget naturreservat, Vågå kommune, Oppland