Lokale forskrifter 150 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-29-463

Forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk, Oslo kommune, Oslo


FOR-2017-03-28-401

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


2016

FOR-2016-12-16-1629

Forskrift om vern av Kopperhaugene og Vindernhøgda friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-12-07-1516

Forskrift for eiendomsskatt, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-12-01-1424

Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-11-08-1317

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-10-26-1312

Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-10-26-1270

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Oslo kommune, Oslo


FOR-2016-08-26-1010

Endret organisatorisk tilhørighet for Namsfogden i Oslo


FOR-2016-04-06-392

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, (forskrift om RMP-tilskudd), Oslo og Akershus


FOR-2016-02-03-138

Forskrift om tildeling av tilskudd til Den kulturelle spaserstokken, Oslo kommune, Oslo


2015

FOR-2015-12-21-1663

Forskrift om endring i forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane


FOR-2015-12-17-1857

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, Akershus


FOR-2015-12-16-1654

Forskrift for eiendomsskatt, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-12-16-1653

Forskrift om gebyrregulativ for plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-09-23-1423

Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-08-26-1007

Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-06-10-601

Forskrift om regionale miljøkrav i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA), Oslo og Akershus


FOR-2015-05-20-936

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oslo kommune, Oslo


FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus